Gå til leksikonoversigt

Jensen, Sophie B., 1912-2007, sydslesvigsk maler

Personer

Sophie B. Jensen er uddannet på kunsthåndværkerskolen i Flensborg (1930-1932) og på kunstakademiet i München, hvor hun arbejdede med tekstilkunst og tog afgangseksamen som tegnelærer. I 1939 og 1942 studerede hun ved Akademie der bildenden Künste i München, hvor hun arbejde med fresko med professor Klemmer som lærer.

Imellem kom en krig, og med sin tegneuddannelse fra München blev hun tvangsudskrevet til en tegnestue, der lavede skitser til beskyttelsesbunkers. Hun havde valget mellem at tegne bunkers eller arbejde på en granatfabrik. Hun valgte det sidste og arbejdede som teknisk tegner i perioden 1939-1945.

Efter et studieophold i St. Peter Ording i 1946 kom Sophie B. Jensen i 1947 til København, hvor hun blev elev hos den legendariske professor Axel Jørgensen på Kunstakademiet. Her fandt hun endelig den kunstneriske ro, hun så længe havde ventet på. I 1950 kom hun på Freskoskolen. Blandt hendes oliemalerier er de bedst kendte "Ballonmanden", "Jomfru Ane" og "Kurvefletteren".

Sophie B. Jensen debuterede i 1952 på Kunstnernes Efterårdsudstilling i København, hvor hun afsluttede sin uddannelse i 1953 med sølvmedalje.

Senere har hun været repræsenteret på Charlottenborgs Forårsudstillinger og Den Frie Udstilling i København. Allerede i 1954 vendte Sophie B. Jensen tilbage til grænselandet, men hun blev rådet til at slå sig ned i enten München eller Købenmhavn. "Der er ingen fremtid for en kunstner i Sydslesvig", sagde daværende museumsinspektør i Flensborg, dr. Fuglsang til hende.

At dr. Fuglsang delvist fik ret, måtte Sophie B. Jensen erkende. I tiden fra 1961 til 1973 måtte hun arbejde på et byggeteknisk kontor for overhovedet at have et udkomme. Med stort besvær kom hun i gang med sit kunstneriske arbejde, efter at en alvorlig lungetuberkulose gjorde hende ude af stand til at arbejde.

Hun har været med på Grænselandsudstillingen flere gange og haft separatudstillinger på blandt andet Flensborg Museum og Dansk Centralbibliotek.

Sophie B. Jensen var grænselandskunstner i ordets bedste forstand. Hun havde grænselandets skæbne helt inde på livet, men hun evnede også at omsætte sine oplevelser i klare billeder, mange med en særegen symbolik. Hendes kunstneriske indsats kan rubriceres i gruppen af efterkrigstidens betydeligste malere i Sydslesvig.

Kilde: Leif Dahl: Sophie B. Jensen. En kunstner i grænselandet. Forlaget De unges Kunstkreds, 1985.