Gå til leksikonoversigt

Kovirke

Steder

Kovirke er en ca. 6,5 km lang snorlige vold beliggende syd for Hedeby og Danevirke. Den 2 m høje og 7-8 m brede jordvold var forsynet med en front af palisader. Foran volden lå en 4 meter bred og 3 meter dyb spidsgrav. Anlæggets form og en række 14C-dateringer viser, at Kovirke blev opført samtidigt med Trelleborgene, omkring 980. Store dele af volden er i dag sløjfet. Velbevaret er den vestlige del. Resterne af det Korte Kovirke lå indtil 1935 foran volden.

Kovirke ligger ca. 2 km. syd for Danevirke Museum på grænsen til Flyvestation Jagel. Den strækker sig fra engene i vest (ud mod marsken) til bunden af Selk Nor. Kovirke adskiller sig fra det øvrige Danevirke ved kun at have været vedligeholdt i en kort periode. Volden er helt uden senere udbedringer og i den foranliggende voldgrav kan der ikke spores uddybninger.

Ved anlægget af Kovirke er der flyttet næsten 40.000 m³ grus, hvilket med datidens redskaber svarer til 1.000 mands arbejde i ca. 40 dage. Der har været bygget et palisadeværk oven på selve volden. Hertil er anvendt ikke mindre end 12 - 14.000 egetræer svarende til et skovareal på 400 fodboldbaner. Dette arbejde har krævet yderligere ca. 500 mands arbejde i 40 dage. Man kan altså konkludere, at en styrke på ca. 2.000 mand har kunnet bygge Kovirke på ca. en måned.

"Den vold der kaldes Kovirke" står der i Rydårbogen fra 1200-tallet, hvor den næsten 7 km. lange snorlige vold Kovirke for første gang omtales.

Uddrag af Nis Hardt i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur:

H. Helmuth Andersen: Danevirke og Kovirke. Arkæologiske undersøgelser 1861-1993. 1998. 

H. Hellmuth Andersen, Jyllands vold, Wormianum: 1977