Gå til leksikonoversigt

Lembcke, Cay, ritmester, 1885-1965

Personer

Cay Lembcke stiftede den 16. november 1930 Danmarks Nationalssocialistiske Arbejderparti, som han var formand ("fører") for frem til sommeren 1933, da Frits Clausen genneførte et kup mod Lemcke og selv blev formand. Cay Lembcke havde allerede i 1920'erne været involveret i højreorienterede initiativer. Efter det tyske nazipartis store valgsejr i sommeren 1930 så Cay Lemckes en fornyet mulighed for at vække antiparlamentariske kræfter i Danmark.

Ved partiets stiftelse udtalte Lembcke, at partiets første opgave var at udelukke kvinder fra det offentlige liv:

"Danmarks national-socialistiske Arbejderparti vil med alle Midler kæmpe for at holde Kvinderne ude fra Rigsdagen og fra Kommunalpolitikken, hvor de aldrig har gjort nogen Gavn, men megen Skade". Hans antisemitiske synspunkter kom også klart frem: "Vi kræver en dansk, ikke en jødisk presse." og "Hovedstadpressen er en fuldstændig jødepresse. De store dagblade er rene og skære forretinger. De ejes eller kontrolleres af jøder. Hvad betyder dette?"

Cay Lemcke var efter inspiration efter den britiske Baden Powell også stifter af Det danske Spejderkorps.