Gå til leksikonoversigt

Londontraktaten af 8. maj 1852

Begreber

Londontraktaten er en traktat af 8. maj 1852, hvor Storbritannien, Frankrig, Rusland, Sverige-Norge, Østrig og Preussen anerkendte prins Christian af Glücksborg (senere kong Christian 9.) og hans hustru, prinsesse Louise af Hessen, med efterslægt som tronarvinger til Kongeriget og Hertugdømmerne. I ovennævnte aftale havde Danmark forpligtet sig til ikke under nogen omstændigheder at knytte Slesvig tættere til Danmark end andre dele af riget, underforstået Holsten. 

Traktaten blev brudt med rigsdagens vedtagelse af Novemberforfatningen i 1863. Novemberforfatningen indførte Grundloven af 1849 i Slesvig og knyttede dermed dette område tættere til Danmark end Holsten. Dette brud på 1851-52 aftalerne og London-traktaten blev af Bismarck brugt som påskud til krigen i 1864.

Teksten til London-traktaten af 8. maj 1852

Litteratur:

Hans Schultz Hansen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Jens Engberg: Det slesvigske spørgsmål 1850-1853, 1968.

Claus Bjørn: 1814-1864, i: Dansk Udenrigspolitiks Historie, bind 3, 2003.