Gå til leksikonoversigt

Lundbye, Christian Carl, 1812-1873, dansk politiker

Personer

C.C. Lundbye var krigsminister første gang i 1856-1859 og anden gang fra 13. august 1863 til 18. maj 1864, altså under forberedelsen af og under selve krigen mod Preussen og Østrig og slaget på Dybbøl den 18. april 1864. Denne opgave har uden tvivl oversteget Lundbyes evner, og han bærer et stort politisk medansvar for, at den danske hær ikke var ordentligt forberedt på en eventuel krig.

Endvidere svigtede han i katastrofal grad i forhold til at give hærens overkommando, general de Meza og senere general Gerlach den handlefrihed, som er nødvendig under krigsførelse. Han stod i et skarpt modsætningsforhold til general de Meza, og var hovedmanden bag afskedigelsen af generalen efter tilbagetoget fra Danevirke den 5. februar 1864.

Lundbye greb flere gange ind i hærens operationer og må have betragtet sig selv som den egentlige overgeneral. Således nægtede han de Mezas efterfølger, general Gerlach at trække styrkerne i Dybbøl-stillingen tilbage til Als, idet Gerlach ikke kunne påtage sig ansvaret for stillingens fortsatte besættelse. Denne beslutning betød tabet af næsten 5.000 dræbte, sårede og tilfangetagne danske soldater under slaget på Dybbøl den 18. april 1864.

Det vides ikke i hvor høj grad Lundbye var påvirket af D.G. Monrad i disse beslutninger, men det er uden for tvivl, at Lundbye ikke besad tilstrækkelig selvstændighed og karakterstyrke til at modstå pres fra forskellige sider, herunder major Stephan Ankjær (1820-1892). C.C. Lundbye gik af som krigsminister den 18. maj 1864. En hård kritik rettedes i de følgende år mod Lundbye og han døde dybt nedbøjet og apatisk den 2. januar 1873 på Frederiksberg.