Gå til leksikonoversigt

Lundbye, Carl, 1812-1873, dansk politiker

Personer

Carl Lundbye var krigsminister i årene1856-1859 og igen fra 13. august 1863 til 18. maj 1864, dvs. under forberedelsen af og under selve krigen mod Preussen og Østrig og slaget på Dybbøl den 18. april 1864. Denne opgave har uden tvivl oversteget Lundbyes evner, og han bærer et politisk medansvar for, at den danske hær ikke var ordentligt forberedt på en eventuel krig.

Endvidere svigtede han i forhold til at give hærens overkommando, general de Meza og senere general G. Gerlach den handlefrihed, som er nødvendig under krigsførelse. Han stod i et skarpt modsætningsforhold til general de Meza og var hovedmanden bag afskedigelsen af generalen efter tilbagetoget fra Danevirke den 5. februar 1864.

Lundbye greb flere gange ind i hærens operationer. Således nægtede han general Gerlach at trække styrkerne i Dybbølstillingen tilbage til Als, selv om Gerlach havde bekendtgjort, at han ikke kunne påtage sig ansvaret for stillingens fortsatte besættelse. Denne beslutning betød tabet af næsten 5.000 dræbte, sårede og tilfangetagne danske soldater under slaget på Dybbøl den 18. april 1864.

Det vides ikke, i hvor høj grad Lundbye var påvirket af D.G. Monrad i disse beslutninger, men Lundbye synes ikke at have besiddet tilstrækkelig selvstændighed og karakterstyrke til at modstå pres fra forskellige sider. Lundbye gik af som krigsminister den 18. maj 1864. En hård kritik rettedes i de følgende år mod ham, og han døde dybt nedbøjet.

Carl Lundbye fotograferet i 1860'erne.

Carl Lundbye fotograferet i 1860'erne.

Det Kgl. Bibliotek.