Gå til leksikonoversigt

Malling, Ove, 1747-1829, historiker og embedsmand

Personer

Ove Malling var en succesrig embedsmand, der i 1824 blev gehejmestatsminister. Han er især kendt for sin bog Store og gode Handlinger af Danske, Norske og Holstenere, som udkom i 1777. Værket var bestilt af den magtfulde Ove Høegh-Guldberg og skulle være en central lærebog i fagene dansk og fædrelandshistorie i latinskolerne, hvor eksemplerne i bogen skulle tjene til efterlevelse. I 1779 udkom den i en tysk oversættelse, og frem til 1885 udkom bogen i otte oplag.

Bogen skal ses i sammenhæng med Høegh-Guldberg-styrets øvrige forsøg på at vinde det nationale borgerskab for enevælden og helstatsideologien.