Gå til leksikonoversigt

Malling, Ove, 1747-1829, historiker og embedsmand

Personer

Ove Malling var en succesrig embedsmand, der i 1824 blev gehejmestatsminister. Han er især kendt for sin bog Store og gode Handlinger af Danske, Norske og Holstenere, som udkom i 1777. Værket var bestilt af den magtfulde Ove Høegh-Guldberg og skulle være en central lærebog i fagene dansk og fædrelandshistorie i latinskolerne, hvor eksemplerne i bogen skulle tjene til efterlevelse. I 1779 udkom den i en tysk oversættelse, og frem til 1885 udkom bogen i otte oplag.

Bogen skal ses i sammenhæng med Høegh-Guldberg-styrets øvrige forsøg på at vinde det nationale borgerskab for enevælden og helstatsideologien.

Ove Malling. Kobberstik af G.L. Lahde fra 1810.

Ove Malling. Kobberstik af G.L. Lahde fra 1810.

Det Kgl. Bibliotek.