Gå til leksikonoversigt

Marcussen, Peter Larsen, 1898-1979, lærer

Personer

Peter Larsen Marcussen blev født den 17. december 1898 i Over Lerte ved Sommersted. I 1916 blev han optaget på Haderslev Seminarium, men måtte afbryde uddannelsen efter at han blev indkaldt til tysk militærtjeneste under 1. Verdenskrig. Efter krigen vendte han tilbage til seminariet og afsluttede i 1920 sin uddannelse, hvorefter han engagerede sig i dansk ungdomsarbejde.

Efter Hitlers magtovertagelse i 1933 foruroligedes Marcussen af stærke røster i det tyske mindretal i Sønderjylland og blandt nazister i Slesvig-Holsten om en grænserevision. Han opsøgte derfor H.P. Hanssen, der foreslog at samle ligesindede og overveje mulighederne for et dansk modstød.

Få dage senere inviterede Peter Marcussen sammen med pastor N.P. Nielsen i Vedsted til en drøftelse på Folkehjem i Aabenraa den 7. april 1933. De 18 mødedeltagere besluttede at samle de sønderjyske ungdomsforeningers ledere til et fællesmøde den 23. april. Man håbede på 200 deltagere, men mere end det dobbelte mødte frem. På mødet blev det besluttet at afholde et stort ungdomsstævne på Dybbøl den 11. juni og i øvrigt støtte de sønderjyske gymnastikforeningers stævne i Tønder allerede den 12. maj.

Til stævnet i Tønder kom ca. 12.000 unge og på Dybbøl deltog ca. fire gange så mange. Her hilste veteranen H.P. Hanssen de mange fremmødte, hvorefter Peter Marcussen holdt hovedtalen, der blev transmitteret over radioen. Han sagde bl.a., at ungdommen var vågnet "til erkendelse af, at vor fremtidsskæbne ikke afhænger af ydre forhold, men af os selv" og at man derfor havde pligt til at værne grænsen og det nordiske.

Det store fremmøde styrkede Marcussens tanker om at organisere en dansk folkerejsning mod de tyske og nazistiske trusler, og den 20. september 1933 stiftedes på at møde i Aabenraa Det unge Grænseværn med Peter Marcussen som formand.

Det nordiske spillede en stor rolle for Peter Marcussen og den 20. april, kun halvanden uge efter besættelsen, fik han hovedstyrelsen til at ændre foreningens navn til Dansk-Nordisk Ungdomsforbund, hvilket ikke vakte udelt glæde blandt mange af foreningens tillidsmænd.

Under besættelse måtte arbejdet foregå på lavt blus, men Peter Marcussen blev alligevel anset for et nationalt ikon og han blev den 29. august 1943 arresteret sammen med en række andre fremtrædende sønderjyder og interneret først i Aabenraa og senere på kasernen i Haderslev. Den 10. september blev de løsladt efter direkte ønske fra den sønderjyske nazi-fører Jens Møller, fik de oplyst. Den 27. juni 1944 blev Marcussen igen arresteret for "tyskfjendtlig og illegal virksomhed" og den 19. august overført til Frøslevlejren, hvorfra han i marts 1945 blev overført til Neuengamme ved Hamborg.

Efter fem uger vendte han tilbage med Folke Bernadottes Hvide busser. Efter krigen var betingelserne anderledes og Dansk-Nordsik Ungdomsforbund kom ikke mere til at spille samme rolle. I 1948 oprettede Peter Marcussen Folkungskolen i Gråsten med sig selv som forstander, hvor der blev drevet nordisk grænselandsefterskole. Det varede til 1953, da skolen lukkede, og bygningen blev solgt.

Peter Marcussen blev derefter lærer ved Gråsten kommuneskole, men i 1954 flyttede han til Karlslunde skole på Sjælland, hvorfra han i 1963 gik på pension som viceskoleinspektør. I 1969 fik han overladt Egholtfondens æresbolig (stuehuset på gården Egholt) i Vester Broby ved Sorø, hvor han boede til sin død.

Kilde:
Det Nationale Portrætgalleri på Folkehjem. Artikel om Peter Marcussen af H.E. Sørensen.