Gå til leksikonoversigt

Nellemann, Rasmus, 1830-1864, korporal

Personer

Det energiske forsvar af Skanse 2 under slaget på Dybbøl vakte stor beundring både fra dansk og preussisk side. Det skyldte ikke blot de to skansekommandører, Anker og Castenschiold, men i høj grad også en meget kompetent indsats fra underofficererne.

Blandt disse er især korporal Rasmus Nellemann blevet fremhævet. Han var blandt de ældste, som blev indkaldt til krigstjeneste i 1864 (34 år, gift og far til et barn). Rasmus Nellemann var tjenstgørende i Skanse 2 den 18. april. Se brev til hans bror Sophus Nellemann dateret den 17. april 1864.

Da der blev plantet en preussisk fane på brystværnet, sprang han frem, greb fanen, satte stangen for knæet, knækkede den og kastede stumperne ned mod de fremstormende preussiske tropper. En ny preussisk fane blev plantet, også denne fane greb han og kastede til jorden. Men i det samme sank han død om, ramt af flere kugler.

Efter slaget blev Nellemann begravet i en af massegravene ved på Dybbøl. På en mindesten, der blev rejst i Skanse 2, står der: ”Han brøde fjendens fane. Fjenden brøde hans bane”.

Broderen Sophus Nellemann, engagerede sig efter krigen i 1864 gennem foreningen "To Løver" sig stærkt i det sønderjyske spørgsmål.