Gå til leksikonoversigt

Nellemann, Rasmus, 1830-1864, korporal

Personer

Rasmus Nellemann var landbrugsuddanet. Han blev indkaldt til krigstjeneste i 1864 og var tjenstgørende i Skanse 2 den 18. april under Slaget på Dybbøl. Se brev til hans bror Sophus Nellemann dateret den 17. april 1864.

Da der blev plantet en preussisk fane på brystværnet, sprang han frem, greb fanen, satte stangen for knæet, knækkede den og kastede stumperne ned mod de fremstormende preussiske tropper. En ny preussisk fane blev plantet, også denne fane greb han og kastede til jorden. Men i det samme sank han død om, ramt af flere kugler.

Efter slaget blev Nellemann begravet i en af massegravene ved Dybbøl. På en mindesten, der blev rejst i Skanse 2 i 1934, står der: ”Han brøde fjendens fane. Fjenden brøde hans bane”.