Gå til leksikonoversigt

Povls Bro

Steder

Povls Bro er en enbuet granitbro, som fører Hærvejen over Bjerndrup Mølleå umiddelbart syd for Urnehoved. Broen er opført i 1844 som erstatning for en 100 år tidligere egetræsbro, opført i 1744, bekostet af Søgård Gods. Denne bro måtte allerede i 1780 erstattes af en ny træbro som også måtte repareres og udskiftes adskillige gange. Først i 1844 og årtier senere end de nærliggende Immervad Bro (1787) og Gejlå Bro (1818)

Brobuen, som spænder over gennemløbet, er en selvbærende konstruktion af svagt kileformede tilhuggede granitsten. Broen er 3,75 m lang og 5,00 m bred. Buen stabiliseres af mos mellem stenene og en lerpakning på oversiden. Herom opbyggedes broens facader og mellemrummet udfyldtes med kampesten, hvorefter den brolagte vejbane blev anlagt. Dernæst blev adgangsdæmningen på begge side af broen opbygget og brolagt. For arbejdet stod ejeren af Årstoft Josias Wilhelm Mylord, der fik 137 rigsdaler for at opføre broen.

Povls Bro blev i 1970 fuldstændigt restaureret og forstærket og fremstår nu helt som ved opførelsen i 1844.

Broen har sit navn efter hærvejskroen Povls Kro umiddelbart nord for broen. Her kunne tørsten slukkes og sulten stilles inden den krævende rejse over de øde strækninger syd for broen. Bygningerne ligger stadig ud til Hærvejen, men indgår nu i en gård.

Se også Immervad Bro og Gejlå Bro.

Litteratur:
Sønderjyske Årbøger, 1970, 2. halvbind, s. 136: Viggo Petersen og Mortem Aaman Sørensen: Povlsbro.