Gå til leksikonoversigt

Rerup, Lorenz, 1928 -1996, professor og generalkonsul

Personer

Lorenz Rerup blev født i Flensborg i 1928 og havde egentlig tysk baggrund. Under krigen var han en kort periode tysk soldat i Danmark. Efter krigen gjorde han sin skolegang færdig i Flensborg, hvor han blev grebet af det danske og i 1947-48 blev elev på Rødding Højskole og i 1963 cand.mag. i historie ved Københavns Universitet. Efter endt uddannelse vendte han tilbage til Flensborg, hvor han var lektor ved Dansk Centralbibliotek frem til 1966, hvorefter han blev ansat ved Århus Universitet. I 1972 blev Lorenz Rerup udnævnt til professor i moderne historie ved Roskilde Universitetscenter.

Lorenz Rerups største interesseområde var mindretalsspørgsmål. Som ung var han redaktør for tidsskriftet Front og Bro, som argumenterede for en mere nuanceret debat om grænselandet.

Når Lorenz Rerup blev stillet spørgsmålet: "Hvornår bliver vi danske?", svarede han altid: "Det ved jeg ikke. Jeg er ved at blive det!"

I 1994 tiltrådte Lorenz Rerup som generalkonsul i Flensborg som afløser for tidl. kirkeminister Jørgen Peder Hansen. Lorenz Rerup døde efter kun et år som generalkonsul.

Litteratur:

Kraks Blå Bog 1996.