Gå til leksikonoversigt

Sankt Nikolaj Kirke, Flensborg

Steder

Flensborgs hovedkirke på Søndertorv er opført 1390-1480 og opkaldt efter de søfarendes skytsengel. Det 90 meter høje spir blev bygget til i 1892.

Den oprindelige kirke på stedet stammer formentlig fra ca. år 1300 og kendes kun fra en omtale i et testamente fra 1332. Den nuværende kirkebygning er påbegyndt før år 1400, formentlig sammenbygget med den oprindelige kirke, som så senere er revet ned.

Inventarets fornemste dele er udført af berømte lokale kunstnere, nemlig Hinrich Ringerinck og Peter Hanssen. Kirkens orgel stammer fra begyndelsen af 1602 og er udført af Ringerinck. Orgelfacaden rummer bl.a. Christian 4. og dronning Anna Cathrines våbenskjold. Orglet blev restaureret i 2008-09 efter en millionbevilling fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Valdemar Sejrs datter Sophie har sin ligsten i kirken og er formentlig begravet her. Hun var i Flensborg for at forlige sine to brødre Abel og Erik Plovpenning, men hun døde i barselsseng og blev først begravet i det nærliggende fransiskanerkloster og ved klosterets nedlæggelse genbegravet i Sankt Nikolaj Kirke.

Døbefonten er udført af den flensborgske bronzestøber Peter Hanssen og stammer fra 1497. Lignende døbefonte af Peter Hanssen findes også i Haderslev og Aarhus domkirker samt i Halk. Den store kumme bæres af de fire evangelister. På kummen står på plattysk: "Wol gelovet - unde gedoft - gewert salich".

Flensborgs "officielle" reformation kan dateres ret nøje til den 30. november 1526, da den nye førstepræst ved Sankt Nikolai Kirke Gerhard Slewart prædikede den første evangeliske prædiken i Flensborg. Slewart var født i Nederlandene og havde været munk i Magdeburg før han i 1517-19 virkede som lektor ved Dominikanerklosteret i Haderslev. Det er sandsynligt, at hertug Christian (senere Christian 3.) har forfremmet og forflyttet Gerhard Slewart.