Gå til leksikonoversigt

Skau, Laurids, 1817-1864, politiker

Personer

Laurids Skau blev født i Sommersted ved Haderslev den 22. maj 1817 og gjorde en helt usædvanlig karriere fra at være bondefødt og tilhøre almuen til  amtsforvalter i Haderslev. Han er i øvrigt storebror til Peter Skau, der ligeledes viede sit liv til den sønderjyske sag.

Laurids Skau politiske virke udfoldedes i perioden 1834-1864, altså i hele den nationale strid om Sønderjyllands fremtid. Han kom i 1839 i forbindelse med professor Christian Flor, der på det tidspunkt indsamlede indberetninger om Sønderjyllands oldtidsminder. Laurids Skau sendte Flor en lang redegørelse om oldtidsminderne i Sommersted, som gjorde stort indtryk på Flor. Flor kom efter 1843 til at bruge Skau som talerør (se brev fra Christian Flor til Laurids Skau den 19. november 1839), dels fordi Skau var bondefødt, dels fordi han var en fremragende folketaler. Mest berømt blev Laurids Skau for sine taler på Skamlingsbanken i 1843-47, hvor han i høj grad bidrog til den nationale vækkelse i Sønderjylland. Dog er han i eftermælet blevet kritiseret for, at det ikke var ham selv, men Christian Flor, der skrev talerne. 

Skau havde en usædvanlig personlig udstråling, som gav ham stor politisk gennemslagskraft. Han var stærk fortaler for sprogreskripterne og for ejderpolitikken. Skau blev valgt til Folketinget i perioden 1849-1852 og han var medlem af den slesvigske stænderforsamling fra 1853. Fra 1854 var han tillige kongevalgt medlem af rigsrådet.

I sine senere år var han en skarp kritiker af den grundtvigske linje, som med Christian Flor og Cornelius Appel dominerede Rødding Højskole. Se artiklen om Klosterbrødrene.

Se Laurids Skaus brev af 29. november 1863 til sin søn Knud i anledning af Christian 9.'s stadfæstelse af Novemberforfatningen.

Laurids Skau døde i 1864 af tuberkulose, kun 46 år gammel. Han er begravet på Gammel Haderslev kirkegård.

Litteratur:

H.V. Gregersen: Sønderjyden Laurids Skaus livsroman. Centrum, 1992.

H.V. Gregersen: Laurids Skaus brevveksling med politiske venner i København. Udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland, nr. 33. 1966.

H.V. Gregersen: Laurids Skaus brevveksling med politiske venner i Sønderjylland, 1-2. Udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland, nr. 42. 1970.