Gå til leksikonoversigt

Skrumsager, H.D. Kloppenborg, 1868-1930, sønderjysk politiker

Personer

 

Hans Diderik Kloppenborg Skrumsager blev født på Bennetgaard ved Københoved umiddelbart syd for Kongeåen, søn af J.N.H. og Ane Marie Skrumsager. Forældrene ønskede ikke at sende Hans Diderik i tysk skole, og han blev derfor hjemmeundervist af dansksindede lærere. De preussiske myndigheder tillod ikke hjemmeundervisning og krævede, at undervisningen foregik på tysk. Den daglige kamp med retssager osv. kom til at præge Hans Diderik i hele barndommen. Senere blev han elev på Skibelund Efterskole umiddelbart nord for Kongeåen.

Allerede som 14-15 årig var den unge Hans Diderik i stand til at formulere sig skarpt og nationalt. Det fortælles, at han ved en fødselsdagsfest sagde: "Der er en mand til stede her mellem os, der har stemt tysk. Jeg må sige, jeg ville hellere have være med til at følge ham til hans grav på Skrave Kirkegård, end at det skulle ske, thi han var afgået ved døden som en dansk mand på den måde".

Hans Diderik var arving til morfaderens gård, Bejstrupgård, og skulle derfor have en landbrugsuddannelse. Han blev i 1886 landvæsenselev på Højstrupgård i det meget grundtvigske område omkring Høve på Vestsjælland. I vinteren 1886-1887 og den følgende vinter var han elev på Askov Højskole, hvor han også knyttede tætte kontakter til det grundtvigske miljø, bl.a. forfatteren Jeppe Aakjær og de senere højskoleforstandere Rasmus Nielsen (Særslev Højskole på Fyn) og Thøger Dissing (Vejstrup Højskole).

I oktober 1889 påbegyndte han sin tre-årige værnepligt i den preussiske hær. Værnepligten blev aftjent ved den kejserlige garde i Berlin. Han kunne også have valgt at flygte til Danmark, men han ville i så fald have mistet retten til at overtage Bejstrupgård, som hans forældre midlertidigt bestyrede efter morfaderens død i 1882. Efter værnepligten tog han på Tune Landbrugsskole for yderligere at forberede sig til landbruget, hvorefter han tog til København og var elev på Borups Højskole. Samtidig fulgte han politiske og historiske forelæsning på Københavns Universitet, herunder Georg Brandes forelæsninger.

H.D. Kloppenborg Skrumsager blev i oktober 1893 gift med Anne Christine Nielsen fra Fårdrup (ved Høve på Sjælland) hvorefter parret overtog farfaderens gård Bejstrupgård i Københoved. I årene herefter havde parret travlt med at stifte hjem og modernisere gården, men med den solide ballast H.D. Kloppenborg Skrumsager havde fået blev han hurtigt både kendt og respekteret for sine skarpe nationale synspunkter. I samme periode opbyggede han et nært venskab med Marten Refslund Poulsen. Læs Marten Refslund Poulsens beskrivelse af Kloppenborg Skrumsager.

Et af parrets børn var Sigurd Kloppenborg Skrumsager, der deltog ved både øst- og vestfronten under 1. Verdenskrig. Han beskrev sine oplevelser og følelser i ca. 1.000 breve, som han sendte hjem til familien. Sigurds breve er redigeret og samlet af nevøen Jens Skrumsager Skau.

I perioden 1908-1918 var H.D. Kloppenborg Skrumsager medlem af den preussiske landdag i Berlin (delstatsparlamentet). Han blev opstillet sammen med Nis Nissen fra Pøl og N.J. Gotthardtsen fra Visby. Kloppenborg blev sammen med Nis Nissen valgt. I 1910 meddelte H.P. Hanssen, at han ikke ville lade sig genopstille til Den Tyske Rigsdag i Berlin. Kloppenborg gav Refslund, der gerne ville kandidere, tilsagn om, at han ikke ville opstille til dette valg, men skiftede senere mening. Dette førte til uvenskab mellem de to, der dog fortog sig i årenes løb. H.P. Hanssen skiftede i øvrigt mening og lod sig alligevel opstille til Rigsdagen.

I sin periode i landdagen i Berlin var Kloppenborg Skrumsager meget aktiv. Han blandede sig især i spørgsmål vedrørende skoler, religionsfrihed, uddannelse, retssystem og den tyske stats opkøb af landbrugsejendomme m.m. i Slesvig, de såkaldte domænegårde. Men det vigtigste for ham var at påpege de preussiske forsøg på fortyskning af den dansksindede befolkning i Nordslesvig gennem de mange forbud, udvisninger og urimelige retssager. Han krævede selvbestemmelsesretten til landsdelen og afstemning i henhold til § 5 i Pragfreden

Kloppenborg-Skrumsager gik stærkt ind for Flensborg-linien. I perioden 1920-1928 var han medlem af Landstinget for Venstre.

Han er portrætteret af Harald Slott-Møller. Billedet hænger i klubværelset på Flensborghus. Mindesten i Skibelund Krat.

Kloppenborg Skrumsagers argumentation imod en grænsedragning ved Ejderen (1918)

Kloppenborg Skrumsagers argumentation for en grænsedragning ved Ejderen (1922)

Kilde: Jens Skrumsager Skau: "Hans Diderik Kloppenborg Skrumsager". Udgivet på eget forlag (tlf. 25 30 43 46).

H.D. Kloppenborg Skrumsager

H.D. Kloppenborg Skrumsager