Gå til leksikonoversigt

Skrumsager, J.N.H., 1841-1921, gårdejer

Personer

Jørgen Nielsen Hansen Skrumsager var vestjyde af fødsel og opvækst. Han kom i 1859 på Rødding Højskole hvorefter han blev på egnen og tjente som forvalter hos H.D. Kloppenborg på Bejstrupgård i Københoved. Her erobrede han Kloppenborgs datter Ane Marie, som han måtte "bortføre" for i 1865, mod hendes fars ønske, at gifte sig med hende, hvorefter parret overtog nabogården til Bejstrupgård, Bennetgaard.

De to blev forældre til syv børn, herunder H.D. Kloppenborg Skrumsager og Jutta Skrumsager.

På Bennetgaard holdt Skrumsager og Ane Marie regelmæssige oplæsningsaftener og foredrag med foredragsholdere fra Danmark, hvor også nationale spørgsmål og undertrykkelsen fra de preussiske myndigheder blev livligt debatteret. Det fortælles at gårdens stue ikke havde vinduer ud mod vejen for at sikre, at preussiske gendarmer ikke kunne se ind og observere, om der blev holdt møder mod reglementet. Efter faderen H.D. Kloppenborgs død i 1882 bestyrede parret frem til 1893, da H.D. Kloppenborg Skrumsager kunne overtage den.

I 1872 stiftede han Sparekassen for Frøs og Kalvslund Herreder, som han i mange år var formand og forretningsfører for, men han gjorde sig ellers især gældende som den ubetinget ledende inden for nationalt og folkeligt arbejde blandt de grundtvigsk indstillede vestslesvigere. Skrumsager var en ledende kraft i grundlæggelsen af Rødding Frimenighed i 1874 og fra begyndelsen i 1880 fremtrædende i Sprogforeningen, bl.a. som medredaktør af dens almanak. (Se J.P. Junggreens brev til Skrumsager den 21. september 1880). Det var endvidere Skrumsager, der sammen med A.D. Hørlyck og alsingerne P. Reimers og H. Lassen enedes om at opstille Gustav Johannsen som rigsdagskandidat i Haderslev-Sønderborg kredsen i 1886. Et mindretal blandt især konservative borgere i Haderslev havde hellere set Jens Jessen som kandidat.

I mange år sad han i Haderslev kredsdag, og han medvirkede ved oprettelsen af Den nordslesvigske Vælgerforening i 1888 og var dens formand i perioden 1907-1919. Skrumsager havde stor betydning for danskheden i hele den sønderjyske landsdel.

Litteratur:
Jørgen Nielsen Hansen Skrumsager: Æt og minder. Udgivet ved Hans Ole Mørk. Historisk Samfund for Sønderjylland, 2007.