Gå til leksikonoversigt

Slesvig-Holsten-Glücksborg, ældre linje, Hertuglinjen

Personer

En hertuglinje, der bestod 1622-1779. Den opstod ved arvedelingen efter hertug Hans den Yngre og omfattede fem generationer. Derefter hjemfaldt hertugdømmet til den danske krone. Glücksborg Slot var hovedresidens. De glücksborgske hertuger rådede kun over få besiddelser og begrænsede deres virksomhed til forvaltningen af deres godser. De havde ingen andel i fællesregeringen. 1721 anerkendte de den danske konge som den eneste suveræne landsherre for hertugdømmet Slesvig. Da de på grund af kostbar hofhusholdning kom i store finansielle vanskeligheder, fraskrev de sig deres andel af arven i hertugdømmet Ærø og ligeledes deres arverettigheder til besiddelser i Pløn. Herved fik hertughuset aldrig nogen politisk betydning.

Af Inge Adriansen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur: Carsten Porskrog Rasmussen: De ældre glücksborgske hertuger, i: Carsten Porskrog Rasmussen m.fl. (red.): De slesvigske hertuger. 2008.