Gå til leksikonoversigt

Slesvig-Holsten-Sønderborg-Glücksborg, yngre linje, Hertuglinjen

Hertuglinje oprettet 1825. Den første hertug, Vilhelm (1785-1831), var af slægten Slesvig-Holsten-Sønderborg-Beck, en af de mange linjer med titulære hertuger, der nedstammede fra hertug Hans den Yngre. Han var svoger til kong Frederik 6. og fik i 1825 overdraget hertugtitlen samt Glücksborg Slot med tilhørende jordbesiddelser. Da mandslinjen i det oldenburgske dynasti uddøde, besteg Christian, hertug Vilhelms fjerde søn, under navnet Christian 9. den danske trone som den første i det glücksborgske dynasti. Efterkommerne efter hertug Vilhelms anden søn, Friedrich, viderefører i dag hertugslægten. Medlemmer af den yngre glücksborgske linje er titulære fyrster, og deres styre har altid været begrænset til forvaltningen af deres godser. Da hertugtitlen er afskaffet i Tyskland, har det nuværende overhoved for slægten, Christoph, kun titlen Prinz zu Schleswig-Holstein.

Af Inge Adriansen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur: Carsten Porskrog Rasmussen: Hertugerne af Beck og de yngre glücksborgske hertuger, i: Carsten Porskrog Rasmussen m.fl. (red.): De slesvigske hertuger. 2008.