Gå til leksikonoversigt

Slott-Møller, Harald, 1864-1937, kunstmaler

Personer

Harald Slott-Møller blev uddannet på Kunstakademiet i København i årene 1881 - 1883. Han var en begavet kunstner, og der blev tidligt stillet store forventninger til hans talent. Han udviklede sig dog anderledes, idet han blev stærkt påvirket af jugendstilen og symbolismen.

Harald Slott-Møller er i sammenhæng med Sydslesvig kendt for sine portrætter af fremtrædende sønderjyder og sydslesvigere, som alle er ophængt i Klubværelset på Flensborghus i Flensborg og for, sammen med sin kone, i 1920 at have tegnet Dybbølmærket.

Portrætterne i Klubværelset er malet i samme stil og størrelse, indramningen er også den samme, så billederne danner en sammenhængende enhed. Kunstneren giver en indgående, næsten fotografisk karakteristik i hvert eneste portræt. Portrætterne fremstår med hver sin individuelle baggrund, et landskab eller nogle karakteristiske bygninger og yder derved en fin hyldest til de portræterede. Harald Slott-Møller var en meget aktiv deltager i afstemningskampen på Flensborgbevægelsens side.

Det var Grænseforeningen som i 1926 lod portrætterne ophænge på Flensborghus i Bogsamlingens børnelæsesal. Billederne fik senere en omskiftelig skæbne. Forskellige grænsepolitiske opfattelser mellem Grænseforeningen og Bogsamlingens bestyrelse resulterede i, at portrættet af Kristiane Fischer i en årrække blev anbragt på Slesvighus i Slesvig og Cornelius Petersens portræt blev anbragt i et andet lokale.

Nogle af portrætterne blev stjålet efter 2. Verdenskrig, men blev skaffet til veje igen nogle måneder senere.

Galleriet omfatter protrætter af Kristiane Fischer, Andreas Grau, Detlef Thomsen, Johannes Andersen, Holger Andersen, Peter Grau, Adolph Svensson, Cornelius Petersen, Hans Diderik Kloppenborg Skrumsager, Peter Lassen, Henrik Lassen og Ernst Christiansen.

Kilde: Brochure på Flensborghus af formand for SSF's Billedudvalg, 2001.

H.D. Kloppenborg Skrumsager

H.D. Kloppenborg Skrumsager