Gå til leksikonoversigt

Svensson, A., 1880-1963, redaktør og politiker

Personer

Adolph Svensson blev født i Løjt Kirkeby ved Aabenraa. Faderen var indvandret fra Sverige, moderens slægt var sønderjysk. I sin ungdom var Svensson på adskillige efter- og højskoleophold i Kongeriget.

Efter at have været soldat i to år i Königsberg blev Svensson ansat på Flensborg Avis i 1903. Her blev han stærkt præget af redaktør Jens Jessen, der dog døde allerede i 1906. I sin ungdom var Svensson via Aabenraa-avisen Hejmdal påvirket af H.P. Hanssens synspunkter og forholdet til Jens Jessen var derfor ikke uproblematisk. 

I 1907 overtog han den hensygnende Dybbøl-Posten i Sønderborg. Det lykkedes Svensson i løbet af få år at øge abonnenttallet på Dybbøl-Posten fra 750 til ca. 1.700. Han var redaktør på avisen frem til 1915. Samtidig engagerede han sig stærkt i det dansk arbejde i Sønderborg og på Als, bl.a. ved opførelsen af et dansk forsamlingshus, Sønderborghus, indviet i 1914. 

A. Svensson havde en skarp pen mod både preusserne og sin politiske modstander H.P. Hanssen. Da 1. Verdenskrig brød ud i 1914, afsonede han en fængselsstraf på seks uger, og kort efter blev han indkaldt som soldat og måtte deltage i krigen på tysk side.

Efter 1. Verdenskrig var han i årene 1919-29 redaktør af Danskeren (senere Haderslev Stiftstidende). Herefter var han i årene 1929 -1945 redaktør for det nye dagblad Jydske Tidende, som Haderslev Stiftstidende var indgået i. Fra 1932 til 1945 var han medlem af Landstinget for Det konservative Folkeparti.

Svensson beundrede Jens Jessen og udgav trebindsværket Redaktør J. Jessen (1955-60)

Et portræt af A. Svensson er ophængt i Billedsalen på Folkehjem i Aabenraa. Han er endvidere portrætteret af Harald Slott-Møller ophængt i Klubværelset på Flensborghus.

Litteratur:
A. Svensson: Kamp og fest. Fra vor tid i Sønderborg før 1914. DY-PO Bogforlag, 1960