Gå til leksikonoversigt

Sprogforeningen

Begreber

Sprogforeningens oprindelige navn var "Foreningen til det danske sprogs bevarelse i Nordslesvig".

Da § 5 blev ophævet i oktober 1878 kunne man forudse tyske myndigheders øgede bestræbelser på at fortyske dansksindede sønderjyder, og at en eventuel genforening havde lange udsigter. De dansksindede sønderjyders svar var at organisere sig. En af de første foreninger var dannelsen af "Foreningen til det danske Sprogs Bevarelse i Nordslesvig" (senere Sprogforeningen), som blev oprettet i efteråret 1880.

Blandt initiativtagerne var I.P. Junggreen, Gustav Johannsen og Peter Skau. (Se J.P. Junggreens brev til J.N.H. Skrumsager den 21. september 1880). Som en af sine første aktiviteter organiserede foreningen et net af små folkebiblioteker ud over landsdelen. Bibliotekerne indeholdt populær national litteratur af Carrit Etlar, B.S. Ingemann m.fl.

I 1895 modtog Sprogforeningen en stor pengegave, efter at Hovslund Mølle var blevet solgt. Gaven gav Sprogforeningen mulighed for i 1900 at købe forlystelsesstedet Schweizerhalle ved "Nørre Chaussé" (nu Haderslevvej), som blev omdannet til bibliotek og senere forsamlingshus under navnet Folkehjem

Sprogforeningens første formand var I.P. Junggreen, efterfulgt af Jacob Michelsen og Mathias Andresen.

Sprogforeningen eksisterer fortsat med en afdeling i Sydslesvig (Sprogforeningen i Sydslesvig) med ca. 700 medlemmer og en afdeling i Sønderjylland (Sprogforeningen) med ca. 1.000 medlemmer. I Sydslesvig forærer foreningen alle nydøbte børn i danske kirker en billedbibel ligesom alle afgangselever fra danske skoler foræres en bog.

Sprogforeningen i Sønderjylland har formål "at gavne det danske sprog og den danske kultur i Sønderjylland". Sprogforeningen udgav i 100 år (fra 1881) Sprogforeningens Almanak og stod også bag udgivelsen af "Den blå Sangbog". Hvert år den 10. februar (Afstemningsdagen) afholder Sprogforeningen afstemningsfestFolkehjem i Aabenraa.

Foreningens kontor:

Sprogforeningen

Folkehjem

Haderslevvej 7, 1.

6200  Aabenraa

tlf. 74 62 11 50

e-post: sprogforeningen@post.tele.dk

Kontortid efter aftale på tlf. 22 18 19 38

Hjemmeside: www.sprogforeningen.dk

Litteratur:

Peter Skautrup: Det danske sprogs historie, bind 4, 1968.

Anders Feilberg Jørgensen: Sprogforeningen gennem 100 år 1880-1980,1980.