Gå til leksikonoversigt

Svendsen, Nicolai, 1873-1966, sønderjysk presse- og skolemand

Personer

Nicolai Svendsen blev født den 10. august 1873 i Hjemsted ved Skærbæk. Hans forældre ønskede ham til landbruget, men han viste større interesse for studier og kom i 13-års alderen på privatskole i Løgumkloster og senere på Tønder Seminarium, hvor han i 1894 afsluttede en læreruddannelse.

På dette tispunkt kunne der ikke undervises på dansk i Sønderjylland, så Nicolai Svendsen blev først lærer i Brodersby ved Egernførde og i 1896 i Sande-Bergedorf ved Hamborg. Senere samme år tog han til København, hvor han blev lærer ved den tyske St. Petri skole og hvor han videreuddannede sig i dansk sprog og litteratur på Statens Lærerhøjskole.

Under et ophold i sin hjemby deltog Nicolai Svendsen ivrigt i debatten - bl.a. sendte han velskrevne indlæg til H.P. Hanssens avis Hejmdal i Aabenraa. Dette vakte H.P. Hanssens interesse så stærkt, at han i 1899 tilbød ham en redaktørpost på bladet. Det tog Nicolai Svendsen imod og arbejdede herefter i Aabenraa frem til 1904, hvor han blev redaktør for de sammenlagte Haderslev-aviser Modersmaalet og Dannevirke. Han havde succes med redaktørarbejdet - oplaget på aviserne steg og Nicolai Svendsen blev en respekteret borger i Haderslev. I overgangstiden op til Genforeningen var han i en periode konstitueret som borgmester og politimester i byen.

Under grænsestriden i 1918-1920 stod Nicolai Svendsen på H.P. Hanssens side.

Efter Genforeningen blev Nicolai Svendsen af H.P. Hanssen og den senere undervisningsminister Jacob Appel opfordret til at søge stillingen som amtsskolekonsulent og hellige sig opgaverne inden for skolevæsenet.  Han klarede denne opgave med stor anerkendelse fra både dansk og tysk side. Han følte det som et stort nederlag, da det tyske mindretals skoler i 1945 blev lukket. Nicolai Svendsen var en varm fortaler for den frisindede sønderjyske skoleordning, som efter Genforeningen gav det tyske mindretal mulighed for at opretholde kommunale skoleafdelinger, der var fuldt ligeberettigede med de danske skoler.

Nicolai Svendsen døde i 1966, 93 år gammel.

Litteratur:

"En sønderjydsk skæbne". Et udvalg af Nicolai Svendsens erindringer ved Anders Feilberg Jørgensen. Sprogforeningen, 1963.