Gå til leksikonoversigt

Tyskerfejden

Begreber

Offentlig diskussion 1789-90 om de mange fremtrædende tyske embedsmænd og kulturpersonligheder i København. Med rødder  tilbage i 1740'erne, og især efter at Struensee blev fjernet i 1772, og Ove Høegh-Guldberg fik magten, styrkedes modsætningen til det tyske ud fra tankerne om et fædreland for dem, som er født der og har fælles modersmål - altså dansk. Denne holdning sejrede med Lov om Indfødsret i 1776, der præciserede, at man for at få ansættelse i staten skulle være født i staten.

Synspunktet blev skærpet i et stærkt følelsesladet krav om, at den tyske elite skulle tale dansk og bekende sig til dansk kultur, mens tyskerne som statsborgere, mange født i det tysktalende Holsten eller delvist tysktalende Slesvig, krævede fuld ligeret til deres tyske sprog og kultur.

Tyskerfejden var medvirkende til de følgende århundreders dansk-tyske modsætninger.