Gå til leksikonoversigt

Valdemar den Store, 1131-1182, dansk konge

Personer

Konge af Danmark fra 1157. Valdemar voksede op hos den sjællandske stormand Asser Rig sammen med hans sønner Esbern Snare og Absalon. Asser Rig var selv vokset op sammen med Valdemars far Knud Lavard. Valdemar er således tæt knyttet til Hvideslægten og de sjællandske storfamilier og mødte i sin kongetid betydelig modstand fra jyske stormænd.

Efter at Valdemar i 1157 var blevet enekonge over hele Danmark blev bekæmpelsen af venderne en hovedopgave for ham. Krigen mod venderne sluttede med erobringen af Rügen i 1169, men hermed var også et andet formål opnået, nemlig samling af riget omkring kongemagten.

Valdemar stod svagt i forhold til det tyske rige og han måtte i 1162 aflægge lensed over for kejser Frederik Barbarossa og underlægge sig hans politik over for pavedømmet

Valdemar blev begravet i Sankt Bendts Kirke i Ringsted. I graven lagde man en blyplade, hvis indskrift priser ham som Sankt Knuds søn (Knud Lavard), der undertvang rügenboerne og kristnede dem. På bagsiden er der tilføjet, at han lod bygge teglstensmuren på Danevirke, den såkaldte Valdemarsmur, og et tårn på Sprogø.