Højskolekursus sætter fokus på mindretalserfaringer

Grænseforeningen og Rødding Højskole inviterer til højskolekurset ’Krig i Europa – mindretal og grænseland’, der stiller skarpt på, hvordan erfaringerne fra det dansk-tyske grænseland kan bruges i den aktuelle krig mellem Rusland og Ukraine.

Rødding Højskole var den første folkehøjskole. Den lå i hertugdømmet Slesvig og havde til formål fra dansk side at styrke folk, kultur og sprog i hertugdømmet. Med tabet af hertugdømmerne rykkedes Rødding til Vejen under navnet Askov, og mange folkehøjskoler skød op med det formål at fylde indhold i den ny nationalstat. Efter genforeningen genopstod også som folkehøjskole.

Rødding Højskole var den første folkehøjskole. Den lå i hertugdømmet Slesvig og havde til formål fra dansk side at styrke folk, kultur og sprog i hertugdømmet. Med tabet af hertugdømmerne rykkedes Rødding til Vejen under navnet Askov, og mange folkehøjskoler skød op med det formål at fylde indhold i den ny nationalstat. Efter Genforeningen genopstod også som folkehøjskole.

Foto: Rødding Højskole

Tag på højskole i 2024. Den 31. august-6. september inviterer Grænseforeningen og Rødding Højskole til ugekurset ’Krig i Europa – mindretal og grænseland’, der dykker ned i den aktuelle krig mellem Rusland og Ukraine med perspektiver til det dansk-tyske grænseland.

I den aktuelle krise kan man finde håb for fremtiden i historien fra det dansk-tyske grænseland. Her blev krig og ufred vendt til fred og sameksistens. Kimen hertil blev lagt med folkeafstemningerne, der resulterede i Genforeningen i 1920. Herefter var vejen banet for en langsom tilnærmelse mellem danskere og tyskere – mindretal og flertal på hver sin side af grænsen.

På kurset kan man møde Lykke Friis, direktør i Tænketanken Europa, DR-journalist Michael Reiter, der netop er hjemvendt efter mange år i Berlin som Tysklandskorrespondent, og Flemming Rose, chefredaktør for Frihedsbrevet. De vil hver især tegne de store linjer for, hvilken betydning tidens kriser har for udviklingen i Europa og i grænselandet.

Kurset dykker også mere konkret ned i grænselandet og stiller skarpt på det danske mindretals udvikling. En række repræsentanter for de sydslesvigske organisationer udlægger deres visioner for mindretallets fremtid og fortæller om det konkrete arbejde, der foregår i Sydslesvig for at fastholde forbindelsen til Danmark.

Også direktør i Grænseforeningen, Hanne Sundin, deltager som oplægsholder på kurset:

”Jeg glæder mig til at holde oplæg om Grænseforeningen på Rødding Højskole. Vores forening er inde i en god udvikling og har fortsat en vigtig opgave i at formulere, hvorfor det dansk-tyske grænselands historie og samtid er hele Danmarks historie og samtid, og hvorfor det er vigtigt, at vi i Danmark holder fast i det danske mindretal i Sydslesvig”, siger hun.

”Det glæder mig også, at Grænseforeningen nu for 17. gang kan tilbyde dette ugekursus om grænselandet i samarbejde med Rødding Højskole. Grænselandets historie om forsoning er eksemplarisk, og det er væsentligt at fortælle den historie til så mange som muligt på en relevant måde”, tilføjer Hanne Sundin.

Kurset involveret også to ture til grænselandet samt en koncertaften med bandet Malm, der vil fremføre sange fra albummet ’Menneske igen’, der er baseret på tekster af den sønderjyske soldat Kresten Andresen, som mistede livet under Første Verdenskrig i tvungen tysk krigstjeneste.

Du kan se programmet her eller læse mere på Rødding Højskoles hjemmeside her: https://www.rhskole.dk/korte_kurser/graenselandskursus-2023-europa-i-bevaegelse-2/