Gå til leksikonoversigt

Andelsbevægelsen i Nordslesvig/Sønderjylland

Begreber

Det første andelsmejeri i Sønderjylland blev oprettet i Mejlby ved Lintrup i 1884, to år efter at det første danske andelsmejeri var blevet oprettet i Hjedding ved Varde. Ved Genforeningen i 1920 fandtes der 134 andelsmejerier (Mejerivæsen) i den del af Sønderjylland, der var blevet dansk. Også enkelte brugsforeninger og sparekasser hvilede på andelsprincippet, men det var få. Det var først efter Genforeningen, at andelsbevægelsen for alvor vandt indpas i landsdelen. Af stor betydning var etableringen af seks sønderjyske andelsslagterier fra 1922 til 1926 med stor tilslutning fra landbrugerne. Der blev også etableret sønderjyske andelsvirksomheder på foderstof- og indkøbsområdet, men flere fik økonomiske vanskeligheder i 1920’erne som følge af store gældsbyrder og prisfald på landbrugsvarer.

I 1922 gik De Samvirkende sønderjyske Brugsforeninger konkurs, og flere sønderjyske foderstof- og indkøbsforeninger fulgte. Efterhånden fik andelsbevægelsen dog fodfæste. I 1939 var 58 sønderjyske brugsforeninger tilknyttet FDB, mens 42 indkøbsforeninger var tilknyttet den Fynske og den Jyske Andels-Foderstofforretning. Dertil kom andelssmøreksportforeninger i Sønderborg og Haderslev samt Dansk Andels Ægeksports afdeling i Haderslev og senere i Christiansfeld. I 1933 blev Andels-Kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland etableret i Toftlund, og i 1951 fulgte Sønderjyllands Andels Mælkekondensering, Samden, i Ensted. De første sønderjyske andelsboligforeninger blev dannet i 1938, og Andelsbanken etablerede sin første filial i 1943. På forsyningsområdet blev der allerede i løbet af 1919 dannet fem sønderjyske andelselektricitetsselskaber. I 1922 fulgte dannelsen af andelsselskabet Sønderjyllands Højspændingsværk i Aabenraa.

Siden 1950’erne har andelsbevægelsen, især mejerisektoren, gennemgå et en massiv strukturrationalisering. Sønderjylland gik forrest i denne proces, og antallet af sønderjyske andelsmejerier reduceredes markant i takt med sammenlægninger i større andelsselskaber. I 2011 driver de danske andelskoncerner Arla og Danish Crown henholdsvis fire mejerier og tre slagterier i Sønderjylland. Andelsselskaberne er dog fortsat markante aktører i fødevare- og energisektoren.

Morten Andersen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.