Gå til leksikonoversigt

Broager Kirke

Steder
Broager Kirke med det brede tårn, der krones af dobbelte spir. Hvert spir har egne trekantede gavle.

Broager Kirke med det brede tårn, der krones af dobbelte spir. Hvert spir har egne trekantede gavle.

Sønderborg Kommune. Foto: Kim Toft Jørgensen.

Broager Kirke består af romansk apsis, kor og skib fra begyndelsen af 1200-tallet opført i tegl. Tårnet, der er ca. 4 m bredere end skibet, er lidt yngre, mens de to spir antagelig først er fra midten af 1400-tallet. Desuden er tilføjet et gotisk sakristi og to gotiske korsarmskapeller, også fra 1400-tallet. I kirken findes kalkmalerier fra flere perioder med det ældste i apsis fra ca. 1240-1260. Af kirkens inventar kan nævnes en ca. 2 m høj  Sankt Jørgen-figur på hest, der bekæmper dragen. Figurgruppen, der går tilbage til 1490'erne, har oprindelig stået i et kapel, viet til Sankt Jørgen. Dette blev i begyndelsen af 1500-tallet udsmykket med kalkmalerier, der viser scener fra Sankt Jørgens helgenliv. 

På kirkegården findes Danmarks største tømrede klokkehus på 7 x 7 m, opført 1650.  Kirken har tre klokker: Den ene er fra 1200-tallet, de to øvrige er såkaldte genforeningsklokker til erstatning for klokker, som blev konfiskeret til krigsbrug i 1917. Klokkerne er i dag i kirken, og klokkehuset anvendes som ligkapel.

På kirkegården findes krigergrave fra Treårskrigen 1848-50, rækker af danske og tyske soldatergrave fra krigen i 1864 samt en mindehøj, udformet som en oldtidshøj, anlagt i 1922 til minde om sognets 190 faldne under 1. Verdenskrig. Mindestenen på toppen af højen har inskriptionen "Sten satte Broagerland, sønner til minde, faldne i krigen 1914-18".

Broager Kirkes tårn hævdes at have haft betydning under preussernes bombardement af Dybbølstillingen i foråret 1864. Man posterede udkigspost på en gangbro mellem spirene, hvorfra soldaten kunne se granatnedslagene i forhold til Dybbøl Mølle og derefter korrigere kanonernes sigte herefter.