Gå til leksikonoversigt

Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig

Begreber

Dansk Centralbibliotek flyttede under navnet "Flensborghus Bogsamling" i 1923 ind i Flensborghus’ nyrestaurerede lokaler. Efter krigen blev det dog hurtigt tydeligt, at der ikke var flere muligheder for at udvide, hverken hvad angik den almindelige bibliotekstjeneste, eller andre kulturelle aktiviteter.

I 1959 kunne "Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig" indvie den nye moderne bygning i Nørregade 59. En af Nordens mest moderne biblioteksbygninger, der ikke alene blev et forbillede for andre biblioteksbyggerier, men også præsenterede noget af det ypperligste både i form og funktion, som dansk arkitektur kunne formå.

Fire senere indviedes Studieafdelingen efter tilskyndelse af daværende generalkonsul, professor, dr.phil. Troels Fink. Studieafdelingens formål er at fremme forskning i Sydslesvigs og Sønderjyllands historie og samfundsforhold, og "at foretage undersøgelser af historisk karakter, samt at medvirke til udgivelse af publikationer."

I dag kan man se, at huset passer fortrinligt i forhold til de gamle restaurerede bygninger i gaden, noget man ikke lagde så meget vægt på sidst i halvtredserne, hvor tiden dikterede sanering og betonbyggeri og ikke restaurering og bevarelse.

I 1987 blev den nye tilbygning indviet. Her har man bevidst gjort et forsøg på at gøre skaden god igen, ved at formidle en overgang mellem de historiske gavlhuse og biblioteket fra 1959. Biblioteket er en af de vigtigste kulturelle institutioner for danskheden i Sydslesvig. Her tilbydes ud over den daglige biblioteksdrift, udstillinger og kulturelle foranstaltninger. Ud over centralbiblioteket i Flensborg er der udlånssteder i Husum, Slesvig og Egernførde,samt bogbusservice via bibliotekets to bogbusser..

Det samlede udlån i 2004 inklusive skoleudlån var på godt 645.000 bind.

Se bibliotekets hjemmeside.