Gå til leksikonoversigt

Dorothea, 1511-1571, dansk dronning

Personer

Hertuginde Dorothea af Sachsen-Lauenburg blev i 1525 gift med den senere Christian 3. Ægteparret fik fem børn, herunder sønnerne Frederik (senere Frederik 2.), Magnus (senere konge af Livland fyrstebiskop i Baltikum) og Hans, også kaldet Hans den Yngre, som blev stamfader til en række sønderjyske hertugslægter, herunder Glücksburgerne.

Den lutherske tro var en del af Dorotheas baggrund som datter af hertug Magnus af Sachsen-Lauenburg og hans hustru Cathrine af Braunschweig-Wolfenbüttel, og hun fik gennem sin mand betydning for Reformationens indførelse i Danmark.

Efter at Dorothea i 1559 var blevet enke, forsøgte hun uden held at få et ægteskab i stand med sin svoger Hans den Ældre i Haderslev, en plan, som Frederik 2. medvirkede til at forpurre. 

Som enkedronning fik hun bl.a. overladt Koldinghus og Sønderborg Slot med len som livgeding (enkegods). Hovedresidensen var i Kolding, men i Sønderborg lod hun indrette Dronning Dorotheas Kapel 1568-70 som en moderne fyrstekirke med kunstværker fra Nederlandene og prægtige anetavler over Christian 3. og hende selv. Kapellet var det første efter-reformatoriske kirkerum i Danmark.

Hun døde på Sønderborg Slot og er begravet ved siden af Christian 3. i Roskilde Domkirke.

 

Dronning Dorothea. Kobberstik af Jonas Hass fra 1750-1759.

Dronning Dorothea. Kobberstik af Jonas Hass fra 1750-1759.

Statens Museum for Kunst.