Gå til leksikonoversigt

Flensborg Fjord

Steder

Fjord, der strækker sig fra Flensborg ca. 40 km mod øst, hvor den munder ud i Østersøen og danner grænse mellem Danmark og Tyskland. Fjorden deles i inderfjorden fra Flensborg til Holnæs og yderfjorden fra Holnæs til Østersøen. Vanddybden går ned til godt 20 m. Ud for Sandager ved Rinkenæs er den dybe del et meget snævert løb. I den danske del af fjorden ligger Store og Lille Okseø

I bunden af fjorden løber to tunneldale op langs hovedopholdslinjen fra Weichsel-istiden (se Landskabsformer). Kystformerne er meget varierede, fra stejle klinter især på den tyske side af yderfjorden til rørbevoksede vådområder, skove og dyrkede marker. 

Som følge af vanddybden i fjorden har Flensborg Havn haft stor betydning som erhvervshavn. Den inderste del af havnen blev lukket og fyldt op i 1800-tallet. Gennem anden halvdel af 1900-tallet ophørte erhvervsfunktionen, og lystbådene tog gradvist over. På store dele af havarealerne er der i dag boliger, parkeringspladser, museumsskibsværft og faciliteter knyttet til lystbådesejlads.

Flensborg Skibsværft, som ligger i den ydre del af havnebassinet, er stadig, trods store økonomiske vanskeligheder og indgivelse af konkursbegæring omkring 2020, en vigtig havnevirksomhed med produktion af de moderne RO-RO-skibe.

Inderfjorden var i 1960'erne meget forurenet, men en bevidst indsats mod forureningen har betydet, at der i dag er mange fine badestrande. Gendarmstien går langs kysten på nordsiden af fjorden.

Af Henrik Jakob Mynster Alsted i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Opdateret af redaktionen i 2024.