Gå til leksikonoversigt

Folkemøder

Begreber

Mødeform, som voksede frem i 1830'erne og 1840'erne, der var et træk i udviklingen hen imod folkestyre. På folkemøder dannedes meninger blandt landbefolkningen ved drøftelse. Møderne var fra første færd politiske tilkendegivelser, men de nationale spørgsmål prægede også debatterne.

De første folkemøder blev afholdt på Himmelbjerget på initiativ af digteren St.St. Blicher i årene 1839-1843. I 1843 afholdtes det første møde på Skamlingsbanken, og senere fulgte bl.a. møder på Ejer Bavnehøj, i Skibelund Krat ved Vejen, på Knivsbjerg nord for Aabenraa (det tyske mindretal).

I perioden efter 1920 afholdtes der store folkemøder i Kongeskansen på Dybbøl, i 1930'erne til oprustning mod nazismen og senere folkemøder til minde om store nationale begivenheder som Genforeningen.