Gå til leksikonoversigt

Foreningsliv, Dansk i Sydslesvig

Begreber

En række større og mindre foreninger danner ramme om det danske mindretal. De største af dem har ansvaret for mindretallets centrale institutioner, mens andre er idrætsforeninger og folkelige foreninger.

Sydslesvigsk Forening (SSF) er den kulturelle hovedforening med 13.268 medlemmer (2010). Foreningen samler de kulturelle aktiviteter i Sydslesvig og er også den folkelige hovedforening. Medlemskab i SSF bliver normalt opfattet som en personlig bekendelse til det danske mindretal i Sydslesvig. Foreningen er opbygget med afdelinger i amter og distrikter over hele Sydslesvig. Mange små folkelige foreninger er også tilsluttet SSF ligesom de nationale friseres forening.

Dansk Skoleforening for Sydslesvig står for driften af de danske skoler og børnehaver i Sydslesvig. Alle forældre, der har børn i en dansk institution i Sydslesvig, skal være medlem af Skoleforeningen. Samtidig er Skoleforeningen den største arbejdsgiver inden for det danske mindretal. Skolerne er organiseret efter fællesskole-modellen, der er en ny skoleform introduceret i delstaten Slesvig-Holsten i 2008. Eleverne går på udelte skoler indtil 10. klasse, hvorefter de kan vælge at fortsætte på en gymnasial overbygning på enten Duborg-Skolen i Flensborg eller A.P. Møller Skolen i Slesvig. Niveaudelt undervisning begynder i 7. klasse. De danske skoler i Sydslesvig giver eksamener, der er adgangsgivende i Danmark og Tyskland.

Südschleswigscher Wählerverein (SSW) er det danske mindretals politiske parti. Det blev grundlagt i 1948, fordi det ikke var muligt at få den kulturelle forening, SSF, anerkendt som politisk parti. Partiet sigter på at samle alle dansksindede sydslesvigere uanset deres politiske ståsted. Det er fritaget for 5 % spærregrænsen ved tyske landdags- og forbundsdagsvalg; opstiller dog kun til kommunal- og landdagsvalg. Ved det sidste landdagsvalg i september 2009 fik SSW 4,3 % af stemmerne i Slesvig-Holsten og fire mandater, og i 2010 blev kandidaten for SSW valgt til overborgmester i Flensborg med 54,8 % af stemmerne.

Sydslesvigs danske ungdomsforeninger er fællesorganisationen for de talrige danske idrætsforeninger, men driver dertil fritidshjem for danske børn i Sydslesvig.

De store danske foreninger er samlet i Det sydslesvigske samråd, der også har Dansk Kirke i SydslesvigDansk Sundhedstjeneste i Sydslesvig, Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig og Flensborg Avis som medlem. Samrådet koordinerer mindretalsforeningernes og institutionernes interesser, ikke mindst over for det politiske bagland i Danmark i forbindelse med de danske statstilskud til mindretallets arbejde.

Af Martin Klatt i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur:

Lars N. Henningsen (red.): Sydslesvigs danske historie. 2009.

Samme: Zwischen Grenzkonflikt und Grenzfrieden. Die dänische Minderheit in Schleswig-Holstein in Geschichte und Gegenwart. 2011.

Martin Klatt og Jørgen Kühl: SSW. Mindretals- og regionalparti i Sydslesvig 1945-2005. 2006. www.syfo.de