Gå til leksikonoversigt

Frederik Christian, 1765-1814, hertug af Augustenborg

Personer

Frederik Christian blev i 1786 viet til Louise Augusta, der var halvsøster til den senere Frederik 6, idet hendes far utvivlsomt var Johann Friedrich Struensee.

Ægteskabet var arrangeret af politiske grunde, idet det skulle sikre, at Holsten, der havde mandlig arvefølge, vedblev at høre under det danske monarki, hvis mandslinjen i kongehuset uddøde. Samme år fik Frederik Christian sæde i statsrådet, hvor han engagerede sig i uddannelsespolitik. For latinskolernes vedkommende arbejdede han for reformer i oplysningstidens ånd, og især fra 1788 satte han også sit præg på universitetspolitikken.

Holstens indlemmelse under den danske krone i 1806 og det svenske tronfølgervalg i 1810, hvor både Frederik Christian og Frederik 6. kandiderede, førte til et brud mellem svogrene, mens Louise Augusta vedblev at støtte sin bror. I sine sidste år arbejdede Frederik Christian på at påvise sin slægts arveret. Parret fik to sønner, hertug Christian August og prins Frederik af Nør, samt en datter, Caroline Amalie, der i 1815 blev gift med den senere Christian 8.

Frederik Christian.

Frederik Christian.

Det Kgl. Bibliotek.