Gå til leksikonoversigt

Grau, Peter, 1866-1953, politiker

Personer

Peter Grau blev født i Pøl ved Nordborg. Han gik på på Askov Højskole i 1884-85 og på Tune Landbrugsskole i 1888. Grau overtog slægtsgården i 1892 og fik på grund af sin enestående evne til at fængsle en forsamling hurtigt en fremtrædende position blandt alsiske landmænd. Han blev tidligt grebet af den danske bevægelse og stod i de første år H.P. Hanssen nær. Således agiterede han varmt for valget af H.P. Hanssen til Landdagen i Kiel i 1896, men Peter Grau kom efterhånden under stærk indflydelse af redaktør Jens Jessen og overtog efter hans død i 1906 lederpositionen i kampen mod H.P. Hanssens forhandlingspolitik. Det gjorde han bl.a. som indflydelsesrigt bestyrelsesmedlem i den danske avis i Sønderborg Dybbøl-Posten.

Peter Grau var først og fremmest landmand og vægrede sig derfor, på trods af talrige opfordringer, imod at lade sig opstille til landdagen i Kiel og rigsdagen i Berlin. Han lod sig dog opstille i Flensborg-kredsen til rigsdagsvalgene i 1907 og 1912, men blev ikke valgt.

Efter afstemningen i 2. zone i 1920 var Peter Grau, der ønskede Flensborgs indlemmelse i Danmark, sammen med redaktør Ernst Christiansen aktiv i de begivenheder, som førte til regeringen Zahles fald (Påskekrisen i 1920). Efter genforeningen var han i perioden 1920-1933 næstformand i Grænseforeningen. Politisk var han knyttet til Det konservative Folkeparti.

Et portræt af Peter Grau er ophængt i Billedsalen på Folkehjem i Aabenraa. Han er derudover portrætteret af Harald Slott-Møller; dette maleri hænger i klubværelset på Flensborghus.

Kilder:
Dansk Biografisk Leksikon, J.H. Schultz Forlag, 1936.
Troels Fink: Båndene bandt. Institut for Grænseregionsforskning 1999.