Gå til leksikonoversigt

Hansen, Hans Heinrich, født 1938, tidl. formand for Bund Deutscher Nordschleswiger

Hans Heinrich Hansen blev født i Haderslev, hvor hans far ejede Løve Apoteket, som havde været i familiens eje siden 1828. Familien var tysksindet og stammede fra den lille by Sieseby på halvøen Svans øst for Slesvig. Både Sieseby og Haderslev lå dengang i hertugdømmet Slesvig.

Efter Genforeningen i 1920 bibeholdt familien sit tyske sindelag. Hans Heinrich Hansen er sammen med sine fire søstre opvokset i et rent tysksproget hjem og kalder sig selv ”hjemmetysk”. 

Efter en klassisk-sproglig studentereksamen i 1956 uddannede Hans Heinrich Hansen sig til dyrlæge ved Tierärztliche Hochschule i Hannover og Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole i København. I 1965 oprettede han Sønderjysk Dyrehospital i Hejsager ved Haderslev.

I 1974 fik Hans Heinrich Hansen tilbudt at overtage formandsposten for det tyske mindretal efter Harro Marquardsen, men sagde nej tak, men det gjorde han ikke i 1992, da han igen fik opfordringen. Hans Heinrich Hansen var formand for Bund deutscher Nordschleswiger i perioden 1993-2006.

I sin formandsperiode gennemførte Hans Heinrich Hansen væsentlige ændringer såvel eksternt som internt i mindretallet. Internt blev alle mindretallets institutioner samlet under et tag i ”Haus Nordschleswig” i Aabenraa.

I 1994 blev Hans Heinrich Hansen medlem af bestyrelsen for FUEN (Federal Union of European Nationalities). Her overtog han posten som præsident i årene 2007-2016.

 

Hans Heinrich Hansen

Hans Heinrich Hansen, tidligere formand for Federal Union of European Nationalities (FUEN) og for Bund Deutscher Nordschleswiger.

Foto: Friedrich Hartung