Gå til leksikonoversigt

Jernstøberier

Steder

Industriel produktion af støbegods. Støberierne var som producenter af redskaber og maskiner en vigtig forudsætning for industrialiseringen i 1800-tallet. Det første jernstøberi i Slesvig, Carlshütte, blev grundlagt i 1827 af Marcus Hartwig Holler i Büdelsdorf nord for Rendsborg. Det næste blev oprettet i 1841 i Haderslev, i 1842 kom der to støberier i Flensborg og i 1847 endnu ét i Haderslev. I 1850’erne blev der grundlagt yderligere ni, så der i 1860 var jernstøberier i alle slesvigske købstæder og de fleste flækker.

Støberierne var i begyndelsen typisk rene støberier, men konkurrencen fra de store støberier, bl.a. Carlshütte, var hård, og de små støberier slog i stigende grad ind på maskinbyggeri for at overleve. De fremstillede dels landbrugsredskaber og specialmaskiner til den lokale industri, dels dampmaskiner og senere petroleums- og benzinmotorer. Omkring år 1900 var der kun få egentlige støberier tilbage i landsdelen, heriblandt Carlshütte, der havde fortsat fremgang med salg af masseproducerede varer. Efter 1920 var Stein & Meyland i Sønderborg det eneste støberi i Sønderjylland. Støberiafdelingen blev nedlagt 1988-89.

Af Leif Hansen Nielsen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur:

Lars N. Henningsen, Jernstøberier og maskinfabrikker i Nordslesvig indtil ca. 1900, Sønderjysk Årbog 1982.

Hans Helmer Kristensen, Sidste støbning, Nordslesvigske Museer 1990-1991.

Leif Hansen Nielsen, Ad Industriens Vej. Studier i den slesvig-holstenske industri 1864-1914 med særlig henblik på Nordslesvig, 2007.