Gå til leksikonoversigt

Klostre i Sønderjylland/Slesvig

Steder

Fællesskaber af munke eller nonner, der lever efter specifikke ordensregler under ledelse af en abbed eller abbedisse. Det ældste kloster i Sønderjylland er benediktinerklosteret Skt. Michael i Slesvig, der muligvis var et dobbeltkloster, dvs. både for munke og nonner. Det blev stiftet i første halvdel af 1000-tallet og nedlagt mellem 1191 og 1196, hvor munkene oprettede et cistercienserkloster, Guldholm, ved Slien og et benediktinernonnekloster, det endnu eksisterende Skt. Johannes, i Slesvig. Guldholm blev allerede 1209 flyttet til Ryd ved Flensborg Fjord. Fra dette kloster stammer den såkaldte Rydårbog, forfattet 1250-1300. Den beskriver danske begivenheder fra sagntiden til 1288. Klosterbygningerne blev nedrevet af hertug Hans den Yngre i 1582, men ruinerne befinder sig i søen nordvest for Glücksborg Slot.

Det største kloster i Sønderjylland var cisterciensernes Løgum Kloster, stiftet 1171-75. Herudover oprettedes yderligere et landkloster i Slesvig, nemlig antonitterklosteret Mårkær Angel, stiftet 1391. De to store tiggermunkeordener, franciskanerne og dominikanerne, var begge tilstede i hertugdømmets byer. Et franciskanerkloster fandtes i Slesvig (1234), Tønder (1238), Flensborg (1248) og Husum (1494) og et dominikanerkloster i Slesvig (1235) og Haderslev (1249-1253).

De fleste klostre blev nedlagt i årtierne efter Reformationen. Kun Skt. Johannesklosteret i Slesvig fortsatte efter 1542 som en – stadigt fungerende – evangelisk stiftelse for kvindelige medlemmer af den slesvigholstenske adel. I 1900-tallet har flere katolske nonneordener haft klostre i Sønderjylland, således Skt. Hedvig Søstrene i Haderslev og Aabenraa, Franciskanersøstrene i Aabenraa og Tønder, Benediktinernonnerne i Sønderborg og Assumptionssøstrene øst for Sønderborg.

Af Lennart S. Madsen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur:

Dieter J. Mehlhorn: Klöster und Stifte in Schleswig-Holstein. Kiel 2007.