Gå til leksikonoversigt

Landeværnet, dansksindet kreditforening

Begreber

Dansksindet kreditforening, som blev oprettet i Sønderjylland i 1913 som modvægt til tysk jordpolitik. Landeværnet blev opløst under 1. Verdenskrig.

I 1927 etableredes et nyt Landeværn på initiativ af landstingsmand Hans Jefsen Christensen og redaktør H.P. Hanssen som modtræk mod den tyske kreditforening Vogelgesang, som blev støttet af den tyske stat og kunne give fordelagtige lån til tysksindede landmænd.  

Formålet var at fremskaffe tilsvarende billige lånemuligheder for dansksindede, som ønskede at købe landbrug i Sønderjylland og dermed ikke lod sig friste af Vogelgesangs tilbud. Foreningens motto var "Dansk Jord paa danske Hænder". Jordkampen var særlig hård under landbrugskrisen i slutningen af 1920'erne. Alene i 1926-27 gik 300 danskejede gårde i Sønderjylland på tvangsauktion.

Landeværnets første formand, Hans Andersen, Kongsbjerg, var formand frem til 1963. Han sørgede myndigt for, at enhver låneansøger var arbejdsom og redelig og havde et dansksindet hjerte. 

Midlerne til Landeværnet blev skaffet gennem store landsindsamlinger gennem bl.a. spejderorganisationer og gennem Varelotteriet. 

Efter 2. Verdenskrig blev alle Vogelgesangs gårde konfiskeret af den danske stat som krigsskadeerstatning, hvormed jordkampen reelt var forbi. 

Landeværnet fungerer stadig som kreditforening med kontor i Tinglev, især for unge sønderjyske landmænd, til erhvervelse, styrkelse eller udvidelse af egen gård syd for Kongeåen. Renten og omkostningerne hos Landeværnet er fortsat lavere end hos andre realkreditinstitutter. 

Litteratur:
Hans Schultz Hansen: “Dansk jord på danske hænder”. Foreningen Landeværnet og den nationale jordkamp i Sønderjylland 1927-2002, 2002. 

Se Landeværnets hjemmeside