Gå til leksikonoversigt

Meyer, Karl Otto, 1928-2016, redaktør, landdagsmedlem

Personer

Karl Otto Meyer var student fra Duborg-Skolen 1944. Han undgik tysk militærtjeneste under 2. Verdenskrig ved i januar 1945 at flygte til Danmark, hvor han sluttede sig til modstandsbevægelsen på Sydfyn.

Han tog lærereksamen i Danmark på Skårup Seminarium i 1949 og påbegyndte samme år sit lange engagement i Sydslesvig. 

Karl-Otto Meyer fik hurtigt en ledende plads i det danske mindretal; i 1960-1975 var han formand for Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW), hvor han anlagde en stærk og til tider pågående argumentation i sine taler. I 1963 overtog han chefredaktørposten for Flensborg Avis, og også her satte han sit præg ved at give den danske mindretalsavis en mere moderne politisk linje.

Den 2. november 1971 trådte han ind i den slesvig-holstenske Landdag ved landdagsmand Berthold Bahnsens død. Han var både landdagsmand og chefredaktør til han af helbredsmæssige grunde opgav redaktørstillingen i 1985.

Som landsformand og landdagsmedlem for SSW i delstatsparlamentet i Kiel 1971-1996 fremmede han med sin demokratiske indstilling mindretallets ligeberettigelse. Han vandt stor sympati i flertalsbefolkningen og vendte SSW's nedgang til fremgang.

Meyer bidrog til det såkaldte systemskifte i Slesvig-Holsten i 1987 efter Barschel-affæren, da det konservative CDU efter årtier ved magten afløstes af en socialdemokratisk delstatsregering.

I 2008 blev Karl Otto Meyer foreslået som æresborger i Slesvig-Holsten. Denne hæder takkede han nej til, bl.a. med henvisning til, at det danske mindretal endnu ikke havde opnået fuld ligestilling.