Gå til leksikonoversigt

Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW)

Begreber

Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) er det danske mindretals og de nationale friseres parti i Sydslesvig. Det blev stiftet den 5. august 1948, hvor partiprogram og parti og anerkendt.  Partiet er talerør for mindretallet og har et særligt blik for  Sydslesvigregionens særlige interesser.

I Landdagen i Kiel var SSW repræsenteret 1948-54 og igen siden 1958. I Forbundsdagen i Bonn havde SSW 1949-53 et enkelt mandat. I 2021 fik SSW igen valgt et medlem til Forbundsdagen i Berlin. 

I 1955 fik SSW som en del af København-Bonn erklæringerne dispensation fra den tyske spærregrænse på 5 %. Det har betydet, at det er blevet  nemmere at få valgt repræsenter til Landdagen i Kiel og til Forbundsdagen i Bonn og senere i Berlin.

SSW er samtidig over tid blevet en stærk politisk faktor i kommuner og amter (Kreis).

SSWs politik orienterer sig efter den samfundsmæssige og politiske udvikling i Norden. SSW tilfører på dette grundlag politikken i Slesvig-Holsten nye impulser i de klassiske borgernære politikområder - bl. a. inden for arbejdsmarkeds-, social-, uddannelsespolitik -  og senest i energipolitikken.

 SSW står for en decentral politik, med et praktisk kig til hvordan decentral politik udfolder sig i de nordiske lande. 

Der er således fokus på civilsamfundets demokratiske udvikling, hvor de politiske beslutninger skal træffes så tæt på borgerne som muligt. Borgernes indflydelse på denne udvikling skal være synlig  og inddrages så relevant som muligt. 

 

SSWs landdagsmedlemmer og ministre i delstaten Slesvig-Holsten efter 1946: 

Anke Spoorendonk (1996-2012), (Minister 2012-2017 for Justits, Kultur og Europa)

Berthold Bahnsen (1947-1954,1958-1971)

Christian Dirschauer, (2020 - )

Christian Mahler (1947-1950)

Flemming Meyer (2009-2020)

Hermann Clausen (1946-1950)

Hermann Olson (1946-1954)

Iver Callø (1954)

Jette Waldinger-Thiering (2012 - )

Johannes Oldsen (1946-1947)

Jørgen Andersen (1950-1954)

Karl Otto Meyer (1971-1996)

Lars Harms (2000 - )

Peter Gerckens (1996-2000)

Samuel Münchow (1946-1954,1958-1962)

Silke Hinrichsen (2000-2005, 2009-2012)

Sybilla Nitsch (2022 - )

Victor greve Reventlow-Criminil (1946-1950)

Waldemar Reeder (1950)

Willi Johannsen (1946)

Forbundsdagen i Berlin: I perioden (1949-1953) havde SSW indvalgt en repræsentant - Hermann Clausen (1885-1962). I september 2021 stillede SSW igen op til forbundsdagsvalget og fik valgt Stefan Seidler.Kommuner og amter (Kreis): Simon Faber (SSW) var overborgmester i Flensborg (2010-2017) som den første person fra det danske mindretal siden 1951.

 

Skrevet af: Niells Schou

Senest ændret: 8. juni 2022