Gå til leksikonoversigt

Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW)

Begreber

 

Sydslesvigsk Vælgerforening (tysk: Südschleswigscher Wählerverband, SSW) er det danske mindretals og de nationale friseres politiske parti i Sydslesvig. Vælgerforeningen blev oprettet den 25. juni 1948 i forlængelse af Den Slesvigske Forening og har siden været repræsenteret i den slesvig-holstenske landdag og talrige kommuneråd og landkredse. Endvidere stillede SSW frem til 1961 op til forbundsdagsvalg.

SSW's historie siden 1948
  
SSW's politik orienterer sig efter den samfundsmæssige og politiske udvikling i Norden. På denne måde giver partiet politikken i den nordtyske delstat Slesvig-Holsten vigtige nye impulser - f. eks. i arbejdsmarkeds-, social- og uddannelsespolitik.

Det danske mindretal har været repræsenteret i det slesvig-holstenske delstatsparlament siden 1946. Liste over SSW's landdagsmedlemmer fra 1946-2008. Fra 1971 til 1996 sad Karl Otto Meyer i Landdagen som SSW's "en-mands-gruppe". Hans konsekvente kamp for demokratiske værdier har gjort SSW kendt langt ud over Slesvig-Holstens grænser.

I valgperioden 2005-2009 var SSW repræsenteret i Landdagen med to medlemmer: Anke Spoorendonk og Lars Harms, i perioden 2009-2012 med fire medlemmer (Anke Spoorendonk, Lars Harms, Silke Hinrichsen og Flemming Meyer) og efter landdagsvalget den 6. maj 2012 med tre medlemmer, nemlig Lars Harms, Flemming Meyer og Jette Waldinger-Thiering, som har overtaget Anke Spoorendonks mandat, efter at hun indtrådte i den nuværende koalitionsregering bestående af SPD, Die Grüne og SSW.

Yderligere statistik over SSW's stemmetal og medlemstal.

Ved valget den 6. maj 2012 opnåede SSW 61.022 stemmer, svarende til 4,6% af stemmerne og 8.679 færre end ved landdagsvalget i 2009. SSW fik valgt tre repræsentanter til Landdagen, nemlig Anke Spoorendonk, Lars Harms og Flemming Meyer.

SSW er en stærk politisk faktor på kommunalt plan i Sydslesvig. I landets nordlige kommuner opnår partiet flere steder over 20 % af stemmerne til amtsråds- og kommunerådsvalg. Ved det sidste valg til amts- og kommunerådene i marts 2003 vandt SSWs kommunalpolitikere:

  • 136 mandater i 82 kommuner
  • 4 mandater i Nordfrislands amtsråd
  • 6 mandater i Slesvig-Flensborg amtsråd
  • 11 mandater i byen Flensborg, der er amt og kommune samtidigt

Nedenstående figur viser vælgertilslutningen til SSW ved kommunalvalgene siden 1946:

 

 

Efter medlemstallet er SSW med ca. 4.000 medlemmer det tredjestørste parti i Slesvig-Holsten.

2011: SSW-overborgmester i Flensborg

SSW vandt med  Simon Faber i november 2010 valget om overborgmesterposten  i Flensborg. Simon Faber kom fra en stilling som konsulent for Sydslesvigsk Forening (SSF) og Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU), hvor han bl.a. har varetog kontakten til det danske Folketing. Simon Faber blev ikke genvalgt vedoverbrogmestervalget i sommeren 2016 og trådte tilbage i januar 2017.

Ikke siden 1951 har en dansksindet bestredet Flensborgs øverste post J.C. Møller blev indsat af englænderne i 1945 og havde først titel af overborgmester til 1950 og siden bypræsident til 1951.

Kilde: SSW's hjemmeside, som rummer mange flere oplysninger.

Litteratur:
Lars N. Henningsen, Martin Klatt og Jørgen Kühl: SSW: dansksindet politik i Sydslesvig 1945-1998. Studieafdelingen, Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, 1998.