Gå til leksikonoversigt

Reventlowerne

Personer

Holstens adelsslægt, der nævnes første gang i 1223, stammer sandsynligvis fra Ditmarsken. Det er en stor slægt med flere linjer: en holstensk, en mecklenburgsk samt to danske linjer. Adskillige personer fra alle disse linjer har gennem tiden spillet væsentlige roller i hertugdømmets historie. Fra den holstenske linje stammer fx Ditlew Reventlow (død ca. 1475), der erhvervede Gram Gods, som slægten besad til 1560, og Iven Reventlow (1495-1569), der var en af de ledende adelige i 1500-tallet, bl.a. som råd for hertug Hans den Ældre.

Den mecklenburgske linje leverede både en amtmand i Haderslev og i Flensborg i 1600-tallet, og det var storkansler Conrad Reventlow (1644-1708) af denne gren, der i 1673 blev adlet som greve og stiftede den ene af de danske linjer. Han fik i 1685 tilladelse til at ophøje Sandbjerg Gods til et grevskab under navnet Reventlow, det eneste grevskab i hertugdømmet Slesvig, idet Schackenborg lå i de kongeriske enklaver. Ejeren i årene 1775-1815 var Conrad Georg Reventlow (1749-1815), bror til de bedst kendte medlemmer af slægten, nemlig Christian Ditlev Frederik (1748-1827) og Johan Ludvig (1751-1801). Slægten ejede Sandbjerg til 1930.

Den anden danske linje opstod ved udnævnelsen af Ditlev Reventlow (1712-1783) på Altenhof ved Eckernförde til lensgreve i 1767. Han spillede en vigtig rolle ved udarbejdelsen af Mageskiftetraktaten. Sønnen Cay Friedrich (1753-1834) var leder af Tyske Kancelli og guvernør i Lauenborg. Dennes sønner stillede sig på den slesvig-holstenske side fra 1840'erne. Broderen Fritz Reventlow (1755-1828) erhvervede godset Emkendorf sydøst for Rendsborg. Han adopterede i 1815 to sønner af en fransk oberst. Joseph (1797-1850) og Heinrich (1798-1869) Reventlow-Criminil spillede begge væsentlige roller i begivenhederne i Hertugdømmerne omkring Treårskrigen, henholdsvis på den slesvig-holstenske og på helstatens side.

Af Lennart S. Madsen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur:

Nils G. Bartholdy m. fl. i: Dansk Biografisk Leksikon bind 12.