Gå til leksikonoversigt

Tast, Hermann, 1490-1551, slesvigsk reformator

Personer

Hermann Tast kendte sandsynligvis Martin Luther personligt, da de begge gik på universitetet i Wittenberg fra 1511, og han fik således tidligt kendskab til Luthers tanker.

Efter studierne blev han senest i 1514 præst i sin hjemby, Husum. Sporene efter hans virksomhed var tydelige, idet et relativt stort antal unge fra Husum søgte til universitetet i Wittenberg, efter at Hermann Tast var blevet præst der.

Hermann Tast prædikede allerede fra 1522, året efter at Martin Luther havde forsvaret sine teser i Worms, i overensstemmelse med Luthers tanker. Han mødte hurtigt modstand fra byens katolske præster, som fratog ham retten til at forrette gudstjeneste i kirken, men allerede fra 1525 fik han dog støtte fra to kolleger, nemlig præsterne Theodericus Pistorius (Diedrich Becker) og Franz Hamer. Samtidig fik han hjælp fra den velhavende Husum-købmand Matthias Knutzen, som åbnede sit hjem for Hermann Tast og lod ham prædike der. Hermann Tasts prædikener fængede, og efter sigende fik han så mange tilhørere, at han måtte prædike udendørs, ifølge traditionen under den store lind på Husum kirkegård.

Husum og denne bys nærmeste omegn med halvøen Ejdersted og den store ø Strand (senere Nordstrand) blev uden tvivl og takket være Hermann Tast det sted inden for hertugdømmet Slesvig, hvor menighederne først fik forståelse for budskabet fra Wittenberg. 

Fra 1527 førte han tilsyn med Nordfrislands kirker, hvor han arbejdede for at fremme den lutherske sag. I 1537 deltog han i udarbejdelsen af Kirkeordinansen. Fra 1538 var han provst og 1540-42 superintendent (biskop) i Husum-Slesvig.

Litteratur:

H.V. Gregersen: Reformationen i Sønderjylland. Historisk Samfund for Sønderjylland, nr. 63. Aabenraa 1986.
 

Kobberstik af Hermann Tast.

Kobberstik af Hermann Tast.

Det Kgl. Bibliotek.