Gå til leksikonoversigt

Thomsen, Ingeborg Refslund, 1891-1972, politiker

Personer

Ingeborg Refslund Thomsen blev født i Sønderborg, hvor hendes far, H.P. Hanssen, var medarbejder ved Dybbøl-Posten, men i 1893 flyttede familien til Aabenraa, hvor H.P. Hanssen blev chefredaktør for Hejmdal.

I 1904 var hun elev på Hejls Efterskole og på Ubberup Højskole i vinteren 1906-1907. Efter et ophold på Kruses Skole i København 1907-1908 tog kun studentereksamen i Kolding i 1910, hvorefter hun påbegyndte studier ved Københavns Universitet og tog filosofikum.

I 1911 giftede Ingeborg Hanssen sig med redaktør ved Hejmdal Kresten Refslund Thomsen og bosatte sig i Aabenraa. Under 1. Verdenskrig redigerede hun Hejmdals søndagstillæg.

I 1920 udnævntes hendes mand til amtmand over Aabenraa og Sønderborg amter, og familien tog bolig på Brundlund Slot i Aabenraa.

Ingeborg Refslund Thomsen var en skarp kritiker af nazismen og det tyske mindretals krav om en grænserevision. Hun forsvarede den nationalpolitiske linje, hendes far havde stået for, og tilsluttede sig Det radikale Venstre, hvor hun fra 1939 var partiets folketingskandidat i Aabenraa-kredsen.

Efter besættelsen vendte hun sig imod kravene om en grænseflytning mod syd og gik i 1946 også imod ophævelsen af tysksprogede kommuneskoler (den sønderjyske skoleordning).

Ingeborg Refslund Thomsen blev i 1947 indvalgt i Landstinget for de radikale, hvor hun sad frem til 1953, da hun blev valgt til Folketinget. Ved folketingsvalget i 1957 stillede hun ikke op, men udfoldede i årene efter en omfattende foredragsvirksomhed og optrådte som fortæller i radio og tv. Hun var endvidere engageret i kvindesagen, bl.a. som formand for Dansk Kvindesamfund i Aabenraa.

Et portræt af Ingeborg Refslund Thomsen er ophængt i Billedsalen på Folkehjem i Aabenraa.

Litteratur:
Ingeborg Refslund Thomsen: "Hjemme i Nordslesvig". Gyldendal 1962.