Gå til leksikonoversigt

Ubjerg

Steder

 

Landsby i Tøndermarsken syd for Tønder midt i Tøndermarsken. Den er en af Danmarks bedst bevarede værftslandsbyer, anlagt på et øst-vest-liggende værft. Bebyggelsen går tilbage til middelalderen, og selv om gårdene i dag er af nyere dato, er landsbystrukturen velbevaret med fire store gårdanlæg samlet omkring kirken og præstegården og med afgrænsning ud til den lavereliggende marsk; mod nord afgrænses Ubjerg af Vidå.

Kirken stammer fra romansk tid, men er senere blevet udvidet. Den bygningsfredede grundmurede præstegård er opført 1674-1675. Stuelængen har bolig i den østlige ende og stald i den venstre. Den er et fint eksempel på den frisiske byggeskik. Den fungerede som præstegård frem til 2005 og er nu i privateje.

Vest for landsbyen ligger gården Bjerremark på et selvstændigt værft. Den er en vestslevigsk gård fra 1772, og efter en restaurering i 1986 blev den i 1988 købt af virksomheden Ecco, der frem til 2022 brugte gården som kursus- og konferencecenter, hvorefter de solgte Bjerremark til private.