Gå til leksikonoversigt

Westh, Thorkil Claudi, 1899-1993, civilingeniør

Personer

 

Claudi Westh var født i Viborg. I 1920'erne blev han ansat som ingeniør hos Det danske Hedeselskab i Tønder, hvor afvandingen af Tøndermarsken blev hovedopgaven. Da loven om foranstaltninger til fremme af udstykning i de sønderjyske landsdele kom i 1929, blev Claudi Westh ansat som leder af Statens Jordlovsudvalgs kontor i Tønder. Formålet med dette kontor var at fremme landbrugsudviklingen i Sønderjylland ved at skabe nye brug og forbedre de eksisterende brug. Claudi Westh var bl.a. involveret i etableringen af "Den færdigsyede Landsby", Bjerndrup nord for Løgumkloster. 

Claudi Westh var medlem af femmandsudvalget (Sydslesvigudvalget) og Dansk Kultursamfund af 1910

Af Elsemarie Dam-Jensen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.