Tag på højskole og mød grænselandets mindretal

Rødding Højskole og Grænseforeningen inviterer 1. - 7. september på højskolekursus, der sætter fokus på grænselandet og de aktuelle politiske strømninger i Europa. På kurset er der foredrag og debat med bl.a. politikere, forskere og journalister, og man kan desuden møde repræsentanter fra det danske, tyske og frisiske mindretal

Højskolekurset ”Europa i bevægelse. Nationalstaten og mindretallene under forandring”, der afholdes 1. - 7. september på Rødding Højskole i samarbejde med Grænseforeningen, sætter tidens politiske strømninger i EU med Brexit og opblomstringen af nationalistiske partier til debat med udgangspunkt i grænselandet. 

”Vi lever i en tid, hvor der er en voldsom tendens i retning af nationalisering. Og der er en risiko for, at det kan gå ud over mindretallene”, siger Uffe Østergård, der er professor med speciale i europæisk politik og identitetshistorie og en flittig debattør af EU’s udvikling. På kurset skal han holde foredrag om dansk-tysk samarbejde i internationale fora som EU, NATO og FN.

”På europæisk plan har vi længe beskyttet mindretallene, og Danmark og Tyskland har været foregangslande på det område. Nu ser vi, at flertalsbefolkningerne søger beskyttelse, da de selv ser sig som mindretal i en globaliseret verden. Det er den tendens, der formentlig ligger til grund for opblomstringen af nationalistiske partier som Alternative für Deutschland (AfD). I princippet kunne EU give medlemslandenes befolkninger ro i sindet, da man sammen står stærkt internationalt. Men hvordan man overbeviser folk om EU’s fordele, det er det store spørgsmål”, siger Uffe Østergård.

På kurset kan man desuden bl.a. møde MF og medlem af Sydslesvigudvalget Christian Juhl (EL), MF Marie Krarup (DF), journalist og tysklandskender Jesper Vind, Danmarks ambassadør i Tyskland Friis Arne Petersen, formand for Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) Flemming Meyer, journalist og leder af det tyske mindretals sekretariat i København Jan Diedrichsen, professor Jørgen Kühl, tidligere landsholdsspiller i håndbold Erik Veje Rasmussen, næstformand i Sydslesvigsk Forening (SSF) Gitte Hougaard-Werner, sangskriver Jens Rosendal og den frisiske sanger Norma Schulz.

I kurset indgår også to heldagsture til Sydslesvig, til østkysten med besøg i landdagen i Kiel og besøg hos det danske mindretal i Egernførde og til vestkysten med besøg hos det frisiske mindretal.

Det er tiende år i træk, at Rødding Højskole udbyder et grænselandskursus i samarbejde med Grænseforeningen, og højskoleforstander Mads Rykind Eriksen glæder sig over samarbejdet. 

"Det er et kursus, vi ikke blot er glade for, men også stolte over. Rødding Højskole er jo rundet af grænselandets historie, og vi føler en meget stor forpligtelse til at fortælle denne historie til elever og kursister. Vores sparring med Grænseforeningen har været med til, at vi har udviklet et kursus, hvor vi hvert år aktualiserer grænselandets historie og erfaringer ind i en nutidig dagsorden", siger Mads Rykind-Eriksen i en pressemeddelelse.

Højskolekurset ”Europa i bevægelse” koster 4.800 kr. Yderligere oplysninger, program og tilmelding sker til Rødding Højskole på tlf. 7484 2284 eller på skolens hjemmeside. Læs hele kursus programmet på Rødding Højskoles hjemmeside: www.rhskole.dk.