Illustration: Grænseforeningen

Illustration: Grænseforeningen

Flere tyskere flytter til Sønderjylland

Tyskere flytter til Danmark

Corona har sat skub i en udvikling, hvor tyskere fra hele Tyskland flytter til Danmark og særligt Sønderjylland, lyder det fra Region Sønderjylland-Schleswig samt kommuner og ejendomsmæglere i Sønderjylland

Danmark og især Sønderjylland har i de senere år oplevet øget indvandring fra Tyskland. Nu melder Region Sønderjylland-Schleswig, de sønderjyske kommuner og ejendomsmæglere i området samstemmende om, at der er sat turbo på den udvikling. Årsagen er især coronasituationen, lyder det.

“Corona har virkelig sat turbo på tyskernes interesse for at bosætte sig i Danmark. Det skyldes nok, at folk under nedlukningerne har fået mere tid til at overveje deres livssituation. Hvor vi tidligere fik et par henvendelser fra tyskere i ny og næ, er vi for tiden oppe på 40-50 henvendelser om måneden. Nyt er også, at henvendelserne kommer fra hele Tyskland og til dels også fra Østrig og Schweiz, tidligere var det primært fra Nordtyskland”, siger Peter Hansen, der er leder af Region Sønderjylland-Schleswig, der rådgiver både tyskere og danskere om at bo og arbejde i nabolandet. 

I Sønderborg Kommune har man i 2021 afholdt fire informationsdage, såkaldte tiltrækningsevents, for i alt 300 tyskere, der overvejer at flytte til Danmark, og på grund af den overvældende interesse fra tysk side, har kommunen udvidet rammerne for informationsdagene, ligesom der er afsat penge på næste års budget til yderligere tiltag.

“Interessen er overvældende. Udover dem, der har meldt sig til vores informationsdage, har vi modtaget 380 henvendelser alene i år”, siger bosætningskoordinator Tatjana Rode og forklarer, at tyskerne særligt nævner det danske skolevæsen, forholdet mellem arbejds- og familieliv og de flade strukturer på danske arbejdspladser som årsag til at flytte nord for grænsen. Mange nævner også nærheden til vandet og billige ejendomspriser.

De øvrige sønderjyske kommuner, Aabenraa, Tønder og Haderslev melder om en lignende udvikling. Udover at have tysksprogede hjemmesider, gør disse kommuner dog ikke noget særligt for at tiltrække tyske tilflyttere.

graf

Michael Ø. Buchholdt, der er indehaver af Nybolig i Aabenraa, er både overrasket og glad over den øgede tyske interesse for at købe bolig i Sønderjylland.

“50 procent af de fremvisninger, vi har haft i november og december har været til tyskere. Og af i alt 30 handler i samme periode er otte ejendomme solgt til tyskere. Det, tyskerne går efter, er særligt landlige ejendomme med meget plads. De kommer ofte fra store byer og vil væk fra stress og jag”, siger han.

Tyskerne er velkomne

Fra politisk hold glæder man sig over udsigten til flere tyske tilflyttere til Sønderjylland, der i flere år har været præget af tilbagegang i befolkningstallet og flere ældre, ligesom der mangler arbejdskraft i området. Jan Riber Jakobsen, der er nyvalgt konservativ borgmester i Aabenraa, mener, at de tyske tilflyttere kan være med til at knække den negative kurve, som også de andre sønderjyske kommuner er udfordret af, særligt i de landlige områder. 

“Tyskerne er meget velkomne. Som ny borgmester vil jeg sætte yderligere fokus på både tiltrækning og integration af tyske tilflyttere i lokalområderne. Jeg vil gerne være med til at nedbryde kulturgrænserne. For både danskerne og tyskerne, der bor på hver sin side af den streg, der er grænsen, har jo været der hele tiden. Det er bare stregen, der har flyttet sig”, siger Jan Riber Jakobsen, der særligt glæder sig over, at tyskerne søger de landlige områder, hvor fraflytningen ellers er størst.