Sønderå syd for Tønder.

Foto: Karsten Wiesel

”Jeg vil vise grænsen som den er”

Den dansk-tyske grænse diskuteres som aldrig før i forbindelse med grænsekontrol. Men hvordan ser den dansk-tyske grænse egentlig ud? Det vil filmskaberen Karsten Wiesel vise i sin nye kortfilm. Der arbejdes på, at filmen også vises i Danmark

Udover 280 grænsesten og en håndfuld grænseovergange er der ikke meget, der markerer den dansk-tyske grænses 67 kilometer lange forløb fra Krusåens udløb i Flensborg Fjord til det fremskudte dige i Vadehavet. Det ses tydeligt i den tyske filmskaber Karsten Wiesels nye kortfilm D|DK, der fører beskueren langs grænsen, der forløber henover veje, stier og diger, men også gennem skov, moser, åer og ufremkommeligt krat.

Frøslev Mose ved landsbyen Jadelund.

Frøslev Mose ved landsbyen Jadelund.

Foto: Karsten Wiesel

”Det smukke ved grænsen er, at den er så lidt synlig i landskabet. For mig siger det meget om, at det dansk-tyske forhold har det godt. Det er ligesom når to kolonihavers græsplæner bare går over i hinanden; det vidner om godt naboskab. Det gode forhold er blevet opbygget gennem mange år, og det skal der værnes om, for det er ikke en selvfølge”, siger Karsten Wiesel.

Karsten Wiesel og hans assistent Michael Gentner har i løbet af ti dage gået og sejlet hele vejen langs grænsen og har taget 8000 stillbilleder, der mestendels bare viser landskabets karakter.

Grænseovergangen ved Siltoftvej ved Højer.

Grænseovergangen ved Siltoftvej ved Højer.

Foto: Karsten Wiesel

”Jeg ville gerne vise grænsen objektivt og i sin helhed. Derfor regnede jeg ud, at jeg måtte tage et billede for hver niende meter for at få grænsens 67 kilometer til at passe ind i en cirka ti minutter lang film. Desuden er man dermed som beskuer hele tiden inden for synsvidde af det næste billede. Foretagendet er lykkedes, udover et kort stykke i Jadelund mose, der var helt og aldeles ufremkommeligt”, siger Karsten Wiesel. 

D|DK havde præmiere den 16. marts ved Internationale Kurzfilmwoche Regensburg og har været nomineret til dokumentarfilmprisen ved Filmfest Schleswig-Holstein i Kiel. Den bliver også vist ved Filmkunstfest Schwerin den 2.-7. maj og i Flensborg ved Flensburger Kurzfilmtage 15.-19. november 2017. Der arbejdes på, at filmen også kan blive vist i Danmark.