"Lad os håbe og ønske, at denne for vores verden så vanskelige situation må ændre sig inden for en overskuelig fremtid, så vi atter kan mødes, som vi plejer og også genoptage genforeningsfestlighederne, ligesom Grænseforeningen ser frem til at fejre sit 100-års jubilæum til efteråret", skriver Jens Andresen, formand i Grænseforeningen,

Foto: Niels Åge Skovbo

Genforeningsåret blev afbrudt, men sammenholdet vil fortsætte

"Lad os håbe og ønske, at denne for vores verden så vanskelige situation må ændre sig inden for en overskuelig fremtid, så vi atter kan mødes, som vi plejer og også genoptage genforeningsfestlighederne" skriver Jens Andresen, formand i Grænseforeningen, i sin leder.

Vi lever i en globaliseret verden på både godt og ondt. I denne tid ser vi globaliseringens bagside: Hvad, der opstod som en lokal sygdom blandt mennesker på den anden side af kloden, har i løbet af få måneder udviklet sig til en pandemi med konsekvenser for os alle. Coronakrisen gør, at vi ikke længere kan mødes fysisk og med statsminister Mette Frederiksens ord skal stå sammen ved at holde afstand.

Tidssammenfaldet mellem coronakrisen og fejringen af genforeningsjubilæet i 2020 opleves nærmest som katastrofalt for de mange aktører, der har været involveret i markeringen af 100-året for Sønderjyllands genforening med Danmark. Det gælder også Grænseforeningens lokalforeninger, medarbejdere og samarbejdspartnere, der hver især har lagt mange kræfter i fejringen af den glæde, det var for Danmark, at Sønderjylland blev en del af kongeriget.

Siden begyndelsen af marts er det ene jubilæumsarrangement efter det andet blevet aflyst, og i Grænseforeningen har vi også efter grundige overvejelser valgt at udskyde Grænseforeningens Sendemandsmøde, der skulle have været afholdt den 2. og 3. maj. Nu vil Grænseforeningens Sendemandsmøde i stedet blive afholdt den 17. og 18. oktober. Dette betyder også, at valg af ny formand i Grænseforeningen er udskudt, og at jeg fortsætter som formand, indtil der er valgt en ny.

Netop sammenhold var en væsentlig forudsætning for, at Genforeningen blev en realitet i 1920.

Jens Andresen, formand i Grænseforeningen

I lyset af de mange aflysninger er der grund til at glæde sig over, at jubilæumsåret fik en fornem start i København. Ligeledes har Sigurd Barrett allerede nået succesrigt at afvikle 40 koncerter fordelt over hele landet, ligesom mange foredrag og øvrige arrangementer er gennemført som planlagt. Endelig nåede man også at holde de traditionsrige afstemningsfester den 10. februar, medens afstemningsfesten i Flensborg den 14. marts desværre måtte aflyses. Mediedækningen af genforeningsjubilæet indtil nu har været imponerende.  Denne kæde af gode oplevelser har ført til, at omkring 600 personer har valgt at blive nye medlemmer af Grænseforeningen hjulpet på vej af en annoncekampagne. Stort velkommen til jer alle!

Lad os håbe og ønske, at denne for vores verden så vanskelige situation må ændre sig inden for en overskuelig fremtid, så vi atter kan mødes, som vi plejer og også genoptage genforeningsfestlighederne, ligesom Grænseforeningen ser frem til at fejre sit 100-års jubilæum til efteråret.

Selv om vi ikke kan mødes fysisk i denne tid, er der grund til at følge statsministerens opfordring til at stå sammen. Netop sammenhold var en væsentlig forudsætning for, at Genforeningen blev en realitet i 1920. Sammenholdet er fuldt ud lige så vigtigt i dag.