Genforen dit fællesskab

Foto: Thomas Tolstrup

Genforen dit fællesskab

"Vi satser på at kunne skabe et møde mellem mindst 100 repræsentanter for det danske mindretal og endnu flere af Grænseforeningens græsrødder på Sendemandsmødet, og dermed sætte nødvendigt nyt liv i de grænseoverskridende kontakter", skriver Knud-Erik Therkelsen, generalsekretær i Grænseforeningen, i en kommentar.

Alt tyder på at coronapandemien er på retur. I løbet af få uger vil størsteparten af befolkningen være vaccineret, det er sommer, og det er tid at kigge fremad.

Dette nummer af magasinet Grænsen har temaet ‘Åbne grænser i Europa?’. For det danske mindretal i Sydslesvig og for det grænseoverskridende samarbejde har den mere eller mindre lukkede grænse mellem Danmark og Tyskland gennem næsten halvandet år været en smertefuld udfordring. Det danske mindretals hovedsageligt tyske statsborgere har haft det svært med at pleje kontakten til familie og venner i Danmark, ligesom det danske mindretals børn og unge har været afskåret fra at besøge og få besøg af jævnaldrende nord for grænsen. Udvekslinger, samvær på Roskilde Festival, lejrskoleophold, efterskoleophold og ikke mindst møder mellem foreninger nord og syd for grænsen har været stort set udelukket. Den helt grundlæggende motor for Grænseforeningens arbejde: “De skal ikke blive glemt”, har været voldsomt udfordret. Og det endda i 100-året for netop de ord.

Derfor har Grænseforeningens formandskab besluttet at sætte alle kræfter ind på at “genforene dit fællesskab”. Det udsatte Sendemandsmøde den 4.-5. september og foreningens 100-års fejring vil i form og indhold være ramme for mødet mellem det danske mindretal og Grænseforeningens lokalforeninger og medlemmer. Vi satser på at kunne skabe et møde mellem mindst 100 repræsentanter for det danske mindretal og endnu flere af Grænseforeningens græsrødder på Sendemandsmødet, og dermed sætte nødvendigt nyt liv i de grænseoverskridende kontakter. Unge og gamle, Grænseforeningen Ungdom, kollegianere, nye medlemmer af foreningen, kredse og menigheder i Sydslesvig, Sydslesvig Crew og Grænseforeningens Elevambassadører.

Vi skal fejre 100-året, ja! Men også give fejringen det fremadrettede perspektiv, som er nødvendigt her og nu.

Ikke kun for det danske mindretals skyld; også for vores egen skyld og for Danmarks skyld. Vi nord for grænsen har mere end nogensinde brug for mødet, efter at grænsen igen er blevet åben. Lukkede grænser skaber mentale grænser. Vi, og især danske børn og unge, har brug for at lære mindretallene at kende for dermed at bygge videre på den nødvendige bro til Tyskland. Vi ved godt, det i nogle kredse er upopulært at tale om mindretallenes dobbelte binding til både dansk og tysk sprog og kultur, men det er nu en gang en kendsgerning, og set her fra en positiv kendsgerning, vi gerne vil mødes med og inspireres af.

Vi opfordrer derfor Grænseforeningens lokalforeninger og alle medlemmer af Grænseforeningen til at styrke dette møde, deltage i Sendemandsmøde, hjælpe med at invitere gæster fra mindretallet og igen få gang i det grundlæggende møde. De skal ikke blive glemt!